Miljöpartiet i Rödgröna ledningen för omställning i VGR

Vi står nu som partier förankrade i gemensamma värderingar och presenterar tillsammans en vision och budget, menar debattören.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Miljöpartiet går från ett starkt grönt inflytande i Grönblå samverkan till att ingå i Rödgrön ledning tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Vi står nu som partier förankrade i gemensamma värderingar och presenterar tillsammans en vision och budget baserad på en grön, feministisk regionpolitik för modiga beslut i en orolig tid.

Miljöpartiet är stolta över att den tilläggsbudget som presenteras idag kommer att bidra med starkt grönt perspektiv. Den koldioxidbudget som sedan tidigare är antagen; ett tydligt politiskt ramverk som visar hur mycket utsläppen behöver minska varje år för att regionen effektivt ska uppfylla sin del av Parisavtalet, ska bli än lika styrande som den ekonomiska budgeten i alla regionens beslut och fokus den hotade biologisk mångfald ska prioriteras genom att ta fram en handlingsplan till att börja med. Vi ska satsa på förnybar energi i regionens alla verksamheter, energieffektiviserar, och skapa en hållbar infrastruktur som ökar och utvecklar klimatsmart resande för att minska beroendet av bilen. Bland annat med hjälp av sänkta biljettpriserna i kollektivtrafiken och ökade möjligheter att använda av cykel i vardagen.

ANNONS

Västra Götaland är ett Sverige i miniatyr med både landsbygd och storstad där våra lösningar kan inspirera landet i stort. Vi vill skapa engagemang och incitament i hela regionen att leva klimatsmart, anpassat efter individens villkor och behov, så att alla känner att omställningen är möjlig, gynnsam och ekonomisk hållbar. Vi som region måste ta vårt ansvar i våra egna verksamheter genom att sätta miljö- och klimatmålen först på agendan. Vi vill främja näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi samt förenkla, motivera och inspirera till klimatsmarta konsumtionsmönster och leda utvecklingen mot nya gröna jobb.

I kontrast till regeringens klimatpolitik som ligger så långt ifrån en miljöpartistisk budget som man kan komma och där det inte verkar som att det finns någon klimatreform som är för liten för att stryka vill vi visa på en progressiv, effektfull och rättvist handlade och beslut som visar på hur klimatomställning positivt gynnar såväl jobb, folkhälsa och miljön.

Centralt för och grundläggande är också att värna om och skydda de demokratiska grundvalarna som civilsamhället vilar på. Vi kommer inte gå Sverigedemokraternas ärende och nedmontera kulturen, folkbildningen eller öka polariseringen i samhället.

Vi jobbar för ökad framtidstro, hoppfullhet, engagemang, gemenskap och inkludering för en ökad trygghet, stabilitet och bevarande av demokratiska processer och institutioner.

ANNONS

Feminism är inte en sakfråga utan en analys där vi ser att ojämlikheten och könsmaktsordningen finns i alla vrår i livet och samhället. En feministisk regionpolitik innebär att vi går från ord till handling för att jämna ut gapet mellan kvinnor och män. Det är bland annat en ekonomisk fråga för att få jämställda löner, att kvinnor ska få jämställd vård där deras sjukdomssymtom tas på lika stort allvar som mäns, att kvinnors psykiska ohälsa och förlossningsvården prioriteras. Samtidigt ser vi behov av att djupare göra en analys hur våra medel prioriteras och vilka konsekvenser vår politik får utifrån ett feministiskt perspektiv. Vi kommer till en början fokusera på kulturområdet där vi ser att stora delar bland utförare är väldigt mansdominerade.

Det handlar om allas lika värde. Alla våra beslut måste prioritera jämställdhet.

Tillsammans ska vi arbeta för att utveckla Västra Götalandsregionen i en hållbar riktning för såväl människor, klimat och ekonomi och vi ska sträva efter breda överenskommelser för ett stabilt styre. Miljöpartiet kommer fortsätta kämpa med solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, för kommande generationer för både stad och land i hela regionen.

Madeleine Jonsson,

regionråd och gruppledare MP Västra Götalandsregionen

ANNONS