Lucas Ljungberg och Hannah Stutzinsky från Moderata studenter menar att högskoleministern Matilda Ernkrans har brustit genom att inte tillsätta en utredning som skulle säkerställa att högskoleprovet kunde genomföras. (Bilden är ett montage)
Lucas Ljungberg och Hannah Stutzinsky från Moderata studenter menar att högskoleministern Matilda Ernkrans har brustit genom att inte tillsätta en utredning som skulle säkerställa att högskoleprovet kunde genomföras. (Bilden är ett montage) Bild: Sven Lundstedt

Ministerns lathet gjorde att högskoleprovet ställdes in

Den 6 augusti meddelade UHR som ansvarar för högskoleprovet att höstens prov ställs in. Högskoleminstern Matilda Ernkrans som har ansvar för högskoleprovet hade kunnat tillsätta en utredning för att säkerställa att högskoleprovet skulle kunna genomföras om än på ett annorlunda sätt, men det skedde inte. Nu drabbas hundratusentals personer som förlorar sin andra chans att komma in på sin drömutbildning på grund av Matilda Ernkrans lathet.

ANNONS

När vårens högskoleprov ställdes in den 13 mars kunde en utredning för att undersöka hur provet skulle kunna genomföras på ett annorlunda sätt utredas. Det skedde inte, utan i stället tillsattes en utredning i mitten av juli som inte undersökte möjligheten att genomföra högskoleprovet på ett annorlunda sätt. Utan utredningen konstaterade i stället det alla redan visste: att högskoleprovet inte kunde genomföras i sin nuvarande form på grund av logistikproblem. Hade frågan utretts tidigare hade det också funnits god möjlighet för förberedelse och flexibilitet om något skulle ha förändrats.

Den utredning som tillsattes för mindre än en månad sedan konstaterade att det skulle krävas ungefär fyrdubbla antal lokaler och medarbetare än vad som normalt krävs. Det skulle förstås bli dyrare och innebära merarbete. Å andra sidan ställdes vårens prov in, och det fanns alla möjligheter att förbereda sig på det värsta och undersöka olika scenarion. Det skedde inte. I stället började frågan om högskoleprovets genomförbarhet undersökas för mindre än en månad sedan.

ANNONS

De lärosäten som ansvarar för att genomföra provet meddelade att det skulle bli svårt att genomföra högskoleprovet, men ingen meddelade att det var omöjligt. Emellertid är uteserveringarna och stränderna belamrade med folksamlingar. Att högskoleprovet, som kan genomföras helt enligt FHM:s riktlinjer, ställs in med anledning av risk för smittspridning är inget annat än ett svek. Efter vårens inställda prov förtjänar de tusentals anmälda att frågan utreds ordentligt. Ett högskoleprov påverkar en människas hela liv, att lättvindigt ställa in är att nonchalant snuva flera individers enda möjlighet till en högre utbildning.

För fler lokaler och medarbetare är inte en omöjlighet, det går att lösa. Vårens högskoleprov ställdes in och innebar en enorm förlust för alla de tusentals som förlorade sin möjlighet att få en andra chans att kunna komma in på sin drömutbildning. Att ställa in högskoleprovet ytterligare en gång är ett enormt svek mot alla som inte får en andra chans att kunna komma in på sin drömutbildning.

Lucas Ljungberg

riksordförande Moderata studenter

Hannah Stutzinsky

ordförande Moderata studenter Göteborg

ANNONS