Miljöpartiet motionerade om att omsorgsnämnden skulle få del av de medel som Sotenäs kommun fått från staten efter beslut av den rödgröna regeringen. Omsorgsnämndens ordförande Nils Olof Bengtson (M) yrkade avslag.

ANNONS