Elev sitter i skolbänk i klassrum och pluggar.
”Fullmäktige hade alltså vid beslutet om att bygga den nya Kungsmarksskolan i detta avseende ett fundamentalt felaktigt beslutsunderlag”, skriver Göran Nyberg (L). Bild: Henrik Montgomery/TT

Moderaterna vill gå vidare trots felaktigt beslutsunderlag om skolan

Moderaterna i Munkedal ondgör sig över att vi är några som sett till att komplettera och rätta till ett felaktigt beslutsunderlag inför stora skolinvesteringar i Munkedal.

ANNONS

Svar till Moderaterna i Munkedal

LÄS MER:Skolan i Munkedal ska inte användas för röstfiske

Det underlag som fanns tillgängligt när kommunfullmäktige tog beslutet att bygga en ny gemensam skola för alla 4–6:orna, det vill säga mellanstadiet, i Munkedal, gav vid handen att det inte gick att bygga ut enheterna Bruksskolan och Munkedalsskolan.

Redan när vi i början av mandatperioden för två år sedan fick upp den här frågan i kommunstyrelsen ifrågasatte jag beslutsunderlaget och på mitt förslag togs beslut om att föreslå fullmäktige att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för komplettering. Emellertid informerades jag inför beslutet i kommunfullmäktige att nämnden i vilket fall som helst var skyldigt att studera olika alternativ och övertalades att gå med på att inte återremittera.

ANNONS

Någon sådan studie av olika alternativ har emellertid inte skett.

Ett initiativärende av Rolf Jacobsson (KD) för någon månad sedan fick emellertid stöd från en majoritet i kommunstyrelsen om att till slut i elfte timmen undersöka om det verkligen är så att det inte går att bygga ut på de två nuvarande låg- och mellanstadieenheterna i Munkedal.

LÄS MER:Ombyggnad eller nybyggnad – det är frågan i Munkedal

Den påföljande utredningen visade att det går. Både lokalmässigt och när det gäller utevistelse. Fullmäktige hade alltså vid beslutet om att bygga den nya Kungsmarksskolan i detta avseende ett fundamentalt felaktigt beslutsunderlag.

Moderaterna tycker alltså att det är rätt att ta beslut på felaktigt beslutsunderlag och att gå vidare som om inget hänt om det visar sig att så är fallet. Moderaterna i Munkedal står enligt min mening inte att känna igen. En gång i tiden leddes partiet av personer som kände ett ekonomiskt ansvar. Nu rullas den ena mångmiljoninvesteringen efter den andra ut med bristfälligt och som nu, felaktigt beslutsunderlag.

Nu när man vet att det går gäller det förstås att jämföra kostnaden för att bygga ny Kungsmarksskola och renovera de två nuvarande enheterna som ska fortsätta som F–3-skolor, jämfört med att renovera och bygga ut de nuvarande enheterna för årskurserna F–6, som går där i dag.

ANNONS

Vi har ett mycket stort investeringsberg framför oss i kommunen och ekonomiförvaltningen har uppmanat oss att pröva varje investering noga, eftersom varje investering innebär ett minskat utrymmer för verksamhet. Det vill säga onödiga investeringar ger onödiga minskningar av pengar till verksamhet, exempelvis inom just skolan.

De som vill bygga Kungsmark säger att det blir så mycket bättre för eleverna. Det återstår att överbevisa mig om det. Det finns både plus och minus. Så jag hoppas på en seriös debatt om detta. Om det är några som sysslar med röstfiske tycker jag att Moderaternas senaste inlägg i skolfrågan är ett utmärkt exempel på det.

Göran Nyberg (L)

Munkedal