Motsätter sig Miljöpartiets ledamöter att Preem får tillstånd för att producera fem miljoner ton förnyelsebara drivmedel? undrar Christer Ahlen.
Motsätter sig Miljöpartiets ledamöter att Preem får tillstånd för att producera fem miljoner ton förnyelsebara drivmedel? undrar Christer Ahlen. Bild: Edvin Bergström

MP ger inte svar på konkreta frågor

Ny teknik ska samla in och lagra koldioxid. Preem har långt innan eventuella tillstånd för nyinvesteringar påbörjat ett nytt projekt, en demonstrationsanläggning, med stöd av bland andra Energimyndigheten och i samarbete med bland andra Chalmers.

ANNONS

Slutreplik till

Emma Nohrén (Mp) och Esther O´Hara (Mp) 6 juli

Utsläppen beräknas minska med 500 000 ton koldioxid. Det motsvarar häften av de ökade utsläpp som Preem räknar med kommer att ske om och när produktionen för förnybara drivmedel är genomförd.

Det här vet Emma Nohrén och Esther O`Hara från Miljöpartiet när de i sin replik den 6 juli till mig ifrågasätter Socialdemokraternas avsikter i största allmänhet inom klimat- och miljöpolitiken. Att anklaga S för att då i första hand gå i företagens ledband är direkt oförskämt.

De väljer också att inte att svara på mina frågor i ett tidigare inlägg:

• Motsätter ni er att Preem får tillstånd för att producera fem miljoner ton förnyelsebara drivmedel?

ANNONS

• Finns det några nya fakta, eller andra sakliga skäl, för att ni gör andra bedömningar än dem som Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har gjort för att ge klartecken till Preem?

I stället blir insinuationer ett bräckjärn för att undvika en saklig diskussion. Jag beklagar detta.

För dessa två miljöpartister tycks ett plakat vara mer överordnat än något annat: Stoppa Preem. Några nyanser finns inte. Insikten tycks vara bortblåst om att större hot mot till exempel Parisavtalet och den globala uppvärmningen finns på andra håll än på raffinaderierna i Lysekil.

Emma Nohrén och Esther O’Hara har rätt i att 2020-talet blir ett avgörande årtionde på flera sätt. Klimat- och miljöomställningen är den största utmaningen. Detta måste också återspeglas i den regionala utvecklingsstrategi som för närvarande håller på att utarbetas i Västra Götalandsregionen.

Före midsommar tog därför Socialdemokraterna i miljönämnden ett nytt initiativ för att säkerställa att just klimat- och miljöpolitiken sätts i fokus på ett sätt som verkligheten kräver. Miljöpartiet är välkommet att stödja detta vårt initiativ.

Christer Ahlen (S)

ledamot i miljönämnden i Västra Götalandsregionen

ANNONS