Bostadsbyggande.
”Nybygge är allt annat än spekulation. Det är ett bra sätt att trygga bolagets ekonomiska framtid och möjliggöra för både renoveringar, underhåll och utveckling”, skriver Liza Kettil (S) och Carina Thorstensson (C). Bild: Anders Wiklund/TT

Munkbos ordförande verkar ha missförstått sin roll

Replik till Lars Östman (M) och Terje Skaarnes (SD) 26 maj

ANNONS

LÄS MER:Att bygga på spekulation är inget vi kan stå bakom

Det är märkligt att ordförande för Munkbo går ut och kritiserar bolaget. Helt klart har Lars Östman missförstått sin roll som ordförande i ett kommunalt bolag. Det är anmärkningsvärt eftersom Östman genom sin kritik kritiserar bolagets personal.

Vi i Socialdemokraterna och Centerpartiet i Munkedal tror på Munkbo och ser positivt på en nybyggnation på Vadholmen. Bolaget har utmaningar bland annat med ekonomin, ett sätt att lösa denna utmaning är genom nybyggnation. Östman och Skaarnes hävdar att de måste fokusera på att renovera befintligt bestånd. Det går dock inte att renovera sig till en bättre ekonomi, då krävs fler grepp!

ANNONS

Bolagets senaste byggnation i centrala Munkedal 2015 visar på det kloka i att utöka fastighetsbeståndet genom nybyggnation eftersom det är en fastighet som går med vinst. Nybygge är allt annat än spekulation. Det är ett bra sätt att trygga bolagets ekonomiska framtid och möjliggöra för både renoveringar, underhåll och utveckling. Nybyggnation är inte ett hinder för renoveringar! Båda delar behövs för att Munkbo ska ha en god boendemiljö för sina hyresgäster.

LÄS MER:Förslår boende för seniorer nära Örekilsälven

Vid ett möte med presidierna för kommunstyrelsen och Munkbo under våren hävdade Östman att det är mycket bättre om det privata får bygga på Vadholmen. Återigen visar ordförande att han inte har förstått uppdraget som ordförande för ett kommunalt bolag! Munkbo ägs av Munkedals kommun och ska rätta sig efter ägardirektivet som kommunfullmäktige fastställer. I ägardirektivet står det att Munkbo ska: främja bostadsförsörjningen i kommunen samt att Munkbo ska bidra till att utveckla Munkedals kommun som attraktiv bostads- och näringslivsort. För att uppnå detta krävs god ekonomi och ett större lägenhetsbestånd. Kanske är Munkbos största problem att ordförande och en av styrelsens ledamöter går till angrepp mot bolaget och visar att de inte har något förtroende för det bolag de är valda till att styra!

Liza Kettil (S)

ANNONS

gruppledare och oppositionsråd för S i Munkedal

Carina Thorstensson (C)

gruppledare för C i Munkedal

LÄS MER:”Svårt att styra i Munkedals kommun”