Det ställer höga krav på samhället och vi vill ta ansvar för att kommunen har fokus på rätt saker för att göra det möjligt, menar debattören.
Det ställer höga krav på samhället och vi vill ta ansvar för att kommunen har fokus på rätt saker för att göra det möjligt, menar debattören. Bild: Edvin Bergström

Munkedal ska ha Bohusläns bästa företagsklimat!

Det ställer höga krav på samhället och vi vill ta ansvar för att kommunen har fokus på rätt saker för att göra det möjligt, menar debattören.

ANNONS
|

Vi har en ambitiös målsättning för de kommande fyra åren, men vi vet att det är möjligt. Vi vill tillsammans med näringslivet skapa Bohusläns bästa företagsklimat och år 2040 vill vi uppnå 12 500 invånare. Det ställer höga krav på samhället och vi vill ta ansvar för att kommunen har fokus på rätt saker för att göra det möjligt.

I Sverige skapas fyra av fem arbeten av företag och Munkedal är inget undantag. I Munkedal finns ett stort antal företag och många av dessa är enmansföretagare, vilken kraft och stor potential det finns i att skapa arbeten när man vågar anställa sin första medarbetare.

ANNONS

Sedan arbetsförmedlingen lämnade Munkedal saknar vi den hjälp och stöd som behövs på ett lokalt plan. Vi vill anställa en talanginventerare som utgör en länk mellan företagen och individer som står långt från arbetsmarknaden. Det gör att fler får möjligheten att bidra till vår skola och omsorg samtidigt som företagen kan producera mera.

Ska Munkedal kunna växa och fler få möjligheten att bo i vår vackra kommun krävs att fler också får möjligheten att arbeta på hemmaplan. Kommunen ska inte konkurrera med privata företag. Moderaterna i Munkedal går till val på ett antal åtgärder för att utveckla vårt lokala näringsliv.

Vi behöver ha en planberedskap med byggklara industritomter för företagen som vill utveckla och växla upp sin verksamhet också för de företag som vill flytta till Munkedal och etablera sig i vår kommun. Vi vill att alla medarbetare i kommunen ska ha genomgått en utbildning i service och värdskap för att du som företagare och invånare ska bemötas på ett glatt och professionellt sätt.

Vi vill att upphandlingar så långt det är möjligt görs lokalt. Vi vill utveckla en tillväxtenhet med fokus på service, utveckling och möjligheter för vårt näringsliv. Vi vill verka för en utveckling av Bohusbanan och öka kapaciteten med fler avgångar. Det skulle göra att fler kan pendla in till vår kommun och därmed säkra kompetensförsörjningen till våra företag.

ANNONS

Vi vill att vårt kommunala fastighetsbolag ansvarar för alla kommunala tomter och fastigheter på affärsmässiga principer. Vi Moderater vill fortsätta att utveckla Munkedal mot framtiden!

Christoffer Rungberg

kommunalrådskandidat Moderaterna Munkedal

ANNONS