Göran Nyberg
Göran Nyberg Bild: Lena Garnold

Munkedal ska inte böja sig för Trafikverkets utpressning

Göran Nyberg (L): Därför röstar vi nej till förslaget på måndag.

ANNONS

Munkedals kommun har för höga kostnader i vår verksamhet. Pengarna räcker inte till allt vi vill göra. Ändå har vi en av de högsta skatterna i landet, även om vi med den beslutade skattesänkningen för nästa år får några fler före oss i toppligan.

För att klara en god välfärd och en skola av högsta kvalitet är det avgörande om vi har en god kostnadskontroll och målmedvetet arbetar för en lägre kostnadsnivå på andra områden och totalt sett i kommunen.

Tillsammans föreslår Moderaterna och Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige nästa vecka två åtgärder som kommer att öka kommunens kostnader i stället för att sänka dem.

ANNONS
Bild: Open Street Map

För det första föreslår man, i kommunstyrelsen hade man också stöd av Socialdemokraterna, att Munkedals kommun skall ta över väghållaransvaret från Trafikverket för Strömstadsvägen ned till samhället, Stationsvägen, samt Kvistrumsvägen ned till gamla E6. Utan att det finns något lagkrav vill man ta över kostnader på flera hundra tusen kronor om året, med risk för miljonbelopp om våra älvbrinkar vid Kvistrum skulle få för sig att rasa igen som de gjort många gånger förr. Även skötseln av den gamla Kvistrumsbron kan komma att kosta mycket pengar. Vem vet vad klimatförändringarna ställer till med.

Bild: Open Street Map

Detta gör man för att Trafikverket ställt det som krav för att stänga av vägen vid Tegelverket mellan Munkedals Kvarn och Munkeland så att kommunen kan fullfölja en detaljplan som har planerat in fyra villatomter där vägen nu går fram. Om Trafikverket vidhåller sin inställning är mitt förslag att vi i stället gör om detaljplanen. Vi skall inte ta på oss miljonkostnader för att Trafikverket idkar utpressning mot kommunen.

De nya villatomterna är ritade tvärs över vägen som kommunen vill stänga av.
De nya villatomterna är ritade tvärs över vägen som kommunen vill stänga av. Bild: Munkedals kommun

För det andra föreslår man att Munkedals kommun skall gå ur samarbetet med Sotenäs och Lysekil om en gemensam miljönämnd. Detta för att man anser att samarbetet missgynnar Munkedal. Om man är missnöjd skall man i ett samarbete i så fall först diskutera med sina samarbetspartners hur det kan bli bättre, innan man vidtar sådana åtgärder.

ANNONS

Detta gör man trots att en snabbutredning visat att en miljönämnd i egen regi kommer att kosta kommunen väsentligt mycket mer. Man föreslår alltså ytterligare en trolig kostnadsökning för kommunen och enligt utredningen även den på miljonbelopp.

Det finns två sätt för en liten kommun som Munkedal att klara de stora åtaganden som i dag läggs på kommunerna. Antingen gå ihop med en annan kommun, typ Uddevalla. Eller också samarbete med andra kommuner om kostnadskrävande uppgifter som miljöverksamheten, som enligt lag ställer höga krav på utbildad personal. Liberalerna vill ha kvar Munkedal som egen kommun. Vi kommer därför att rösta nej till både övertagande av vägar och uppsägning av samarbetet om miljönämnden på fullmäktige nu på måndag.

Göran Nyberg

Liberalerna i Munkedal

ANNONS