Namnunderskrifterna har inte nått kommunstyrelsen

Baserat på ditt svar på vår insändare och ditt svar på kommunfullmäktige så ser vi en brist på återkoppling, menar debattörer.