”Vi vet att alla avlopp ute på Gårvik är godkända av Munkedals kommun sedan 1990. Flertalet har sluten tank, andra har förmultningstoaletter. Om dessa omvandlas till wc kommer utsläppen till Gullmarn, via Örekilsälven, att öka”, skriver Tom Hagström.
”Vi vet att alla avlopp ute på Gårvik är godkända av Munkedals kommun sedan 1990. Flertalet har sluten tank, andra har förmultningstoaletter. Om dessa omvandlas till wc kommer utsläppen till Gullmarn, via Örekilsälven, att öka”, skriver Tom Hagström. Bild: Ingvar Spetsmark

När avloppslögnen blir sanning

När en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den sanning. Det vanligaste argumentet från avloppsinspektörer är: ”Trots att det endast är 10 procent av befolkningen som har enskilt avlopp, så svarar de för lika stora föroreningar som resten av befolkningen.”

ANNONS

Om man nu ändå ska ljuga kunde man ju ha sagt att dessa 10 procent svarar för all förorening. Allt beror på vilken reningsgrad man påstår att reningsverken har i förhållande till enskilda avlopp.

Om man således skulle påstå att reningsverken har 100 procents reningsgrad, så måste ju all den förorening som kommer ut i våra vattendrag komma från just de enskilda avloppen. Reningsverken släpper ju inte ut någonting – eller?

LÄS MER:Nära dubbelt så dyr tömningsavgift – ingen liten skitsak

Om man skulle anta att såväl reningsverken som de enskilda avloppen har samma reningsgrad, så måste ju 90 procent härröra från reningsverken och bara 10 procent från enskilda avlopp.

ANNONS

I verkligheten är det just de enskilda avloppen som enligt undersökningar har 100 procents reningsgrad ifall de ligger mer än 100 meter från något dike. Detta genom att växtligheten tillgodogör sig alla näringsämnen. Och i så fall är det de kommunala reningsverken som står för all förorening tillsammans med jordbruket. Just nu går Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanterna, samt deras företrädare nu ut i alla tidningar och rider på denna lögn. Finns det ingen som inser hur mycket merförsäljning som erhålls därigenom och hur många fastighetsägare som ställs på bar backe i framtiden? Alla kommunernas va-inspektörer lever på dessa lögner och skäms inte över att de drabbade ofta är fattiga fastighetsägare. Lokala entreprenörer får grävjobb som ger kommunalskatt. Till och med staten tjänar på lögnen. Kan man få någon att bygga om redan miljövänliga avlopp för styvt 100 000 kronor, så tjänar staten 20 000 kronor i moms.

LÄS MER:Stora kostnader riskerar att hamna på bönderna

På Västvattens hemsida fortsätter lögnen. Där påstås det att Gullmarn, som är en Natura-2000 fjord, inte kommer att bli lika belastad när man bygger ut va till Gårvik. Inte ett enda hållbart bevis redovisas. Vi vet att alla avlopp ute på Gårvik är godkända av Munkedals kommun sedan 1990. Flertalet har sluten tank, det vill säga avloppsvattnet hämtas av kommunen och processas sedan i reningsverket. Andra har förmultningstoaletter. Om dessa omvandlas till wc kommer utsläppen till Gullmarn, via Örekilsälven, att öka, inte minska som Västvatten påstår. Och vem får bekosta detta, jo, inte bara fastighetsägarna utan till stor del Munkedalsborna via skatt och va-avgift.

ANNONS

Vem företräder den lilla människan, i Munkedal och på andra platser?

Det är snart val igen. Ska lögnerna om va till Gårvik bara få fortsätta?

Tom Hagström

styrelseledamot i föreningen VA-i-tiden.