Insatser som ökad tillgänglighet till naloxon och sprutbyten är exempel på bra beroendevård. Trots det ligger narkotikadödligheten högt i regionen, skriver Janette Olsson (S).
Insatser som ökad tillgänglighet till naloxon och sprutbyten är exempel på bra beroendevård. Trots det ligger narkotikadödligheten högt i regionen, skriver Janette Olsson (S). Bild: Lasse Edwartz

När får regionen en jämlik beroendevård?

Det finns bra beroendevård i Västra Götalandsregionen. Insatser som ökad tillgänglighet till naloxon och sprutbyten – båda tillkomna efter socialdemokratiska initiativ – är exempel på det.

ANNONS

Trots det ligger narkotikadödligheten högt i Västra Götaland, jämfört med andra regioner i Sverige, och orsaken till det är att tillgången till vård är ojämlik i regionen.

Det är inte okej! Vilken vård du får ska inte vara beroende av vem du är eller var du bor. Det gäller även beroendevården.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har krävt att åtgärder vidtas för att beroendevården blir jämlik, tillgänglig och att riktlinjerna i vården följs i hela regionen. Regionen behöver trappa upp sitt arbete för en jämlik beroendevård.

Låt oss hoppas att den styrande grönblå minoriteten stoppar undan prestigen och förstår att alla tjänar på en jämlik vård – även för dem som har en beroendeproblematik.

ANNONS

Den drogrelaterade dödligheten bland narkomaner i Sverige fortsätter att och Göteborg har den högsta narkotikarelaterade dödligheten i landet av storstäderna och det är dessutom den främsta dödsorsaken i åldrarna 15–39 år. Det kräver analys och handling både regionalt och nationellt.

Det finns två tydliga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen för att minska narkotikadödligheten, som Socialdemokraterna menar att Västra Götalandsregions hälso- och sjukvårdspolitiker nu måste se till fungerar:

• Göra Naloxon tillgängligt för de som tar opioider.

• Öka tillgängligheten för substitutionsbehandling.

I Göteborgsområdet märks en stor ökning av antalet sökande till substitutionsbehandlingar, så kallad LARO-behandling (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende). Regionalt finns dessa mottagningar även i Borås, Skövde och Trollhättan. Närheten till mottagningen är en viktig faktor då den behövs besökas med tät intervall i början. Men det ökade söktrycket måste mötas.

Behandling med substitut är direkt livsavgörande för många som vittnar om att man då också kan komma tillbaka till sysselsättning och en ordnad tillvaro.

Ändå ser vården väldigt olika ut i regionen.

Socialdemokraterna menar att LARO-vården behöver samordnas och tillgängligheten förbättras i hela Västra Götaland.

Det är inte acceptabelt med stora skillnader i beroendevården eller olika sätt att bedöma vilken vård som ska ges. Det ska inte vara ett lotteri huruvida man får behandling för sitt beroende.

ANNONS

Janette Olsson (S)

regionråd i opposition i Västra Götalandsregionen