Näringsliv och stat behöver ta ansvar för kontanterna

Även vi på Bankomat anser att det finns ett stort samhällsbehov av kontanter, inte minst för människor i digitalt utanförskap, menar debattören Nina Wenning.