Näringslivet måste räkna med hjälp nu

Kristdemokraterna: Fler och kraftfullare åtgärder måste fram.

ANNONS

Den ekonomiska kris vi nu ser i coronasmittans spår saknar helt motstycke. Fler varslades i mars månad än någon annan tidigare månad – någonsin. Livsverk rinner folk ur händerna och anställda drivs ut i arbetslöshet.

Regeringens stödpaket innehåller förvisso mycket som är bra, men de räcker inte. Fler och kraftfullare åtgärder måste fram. Dessutom är det viktigt att informationen anpassas efter den lilla företagaren som upplever en vägg av byråkrati att ta sig igenom och som inte har egna expertteam vid sin sida.

Vi kristdemokrater menar att den enskilt mest angelägna åtgärden som nu bör vidtas för att rädda jobb och företag är att snabbt bygga ut permitteringsstödet.

ANNONS

Regeringens förslag innebär att företag kan permittera anställda upp till 60 procent, med minskad lönekostnad på drygt 50 procent. Tyvärr är det nivåer som inte matchar krisens magnitud, vilket också Svenskt Näringsliv har pekat på. För många krisdrabbade företag betyder det alltför begränsad hjälp. För vissa i praktiken ingen hjälp alls.

Vi kristdemokrater har fört fram att nivåerna måste utökas, så att permittering kan göras upp till 90 procent, med nästan 80 procent i minskad lönekostnad för arbetsgivaren. Lönetaket bör också höjas så att fler yrkesgrupper omfattas fullt ut.

Dessutom finns en bestämmelse som tvingar företag att göra sig av med visstidsanställda, provanställda, vikarier och konsulter som inte är ”verksamhetskritiska” innan man kan få del av stödet. Men vem som kan betraktas som ”verksamhetskritisk” är osäkert och i slutändan upp till Tillväxtverket att avgöra. Att ha en bestämmelse som tvingar fram uppsägningar – och därmed motverkar stödets syfte - är inte försvarbart i denna kris. Bestämmelsen bör omedelbart pausas.

Regeringen har hittills inte hörsammat dessa förslag, men vi hoppas att det kan ändras.

Ska vi ha ett näringsliv att räkna med när krisen mattas av och undvika enorm arbetslöshet, måste näringslivet kunna räkna med den hjälp de behöver nu. Snart kan det vara för sent.

ANNONS

Jakob Forssmed

ekonomiskpolitisk talesperson (KD)

Camilla Brodin

näringspolitisk talesperson (KD)

Magnus Jacobsson

trafikpolitisk talesperson (KD)

Jonas Sandwall

gruppledare Uddevalla (KD)