OXÖLUSUND 20191106
Pressträff med statsminister Stefan Löfven (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) på Campus Oxelösund i Oxelösund om Arbetsförmedlingens stora omgörning.
Foto;: Lars Larsson / TT / kod 10510
OXÖLUSUND 20191106 Pressträff med statsminister Stefan Löfven (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) på Campus Oxelösund i Oxelösund om Arbetsförmedlingens stora omgörning. Foto;: Lars Larsson / TT / kod 10510 Bild: Lars Larsson/TT

Nedmonteringen av Arbetsförmedlingen drabbar de svagaste

Arbetsförmedlare: Nu blir det svårare att komma ifrån missbruk och kriminalitet

ANNONS

När stora delar av den statliga Arbetsförmedlingen monteras ned i en sanslös iver att möblera om i vårt lands arbetsmarknadspolitik, vill jag spegla den verklighet som är min varje dag. Jag sitter på Frivården som arbetsförmedlare.

Jag möter människor i olika slags utanförskap med en desperat önskan att få vara en del av samhället. En upplevelse som du och jag förhoppningsvis aldrig behöver vara med om. Jag möter dem som har snuddat vid, eller fastnat i kriminalitet och som sett det som enda vägen att vara någon, att tillhöra något, att överleva i ett förändrat samhällsklimat där man inte upplever sig passa in. Inte sällan kombinerat med ett missbruk till följd av självmedicinering efter år av vårdköer till psykiatrin och uteblivna diagnos-utredningar. Killar och tjejer som inte fixat de där svåra högstadieåren. Som aldrig kom in på gymnasiet, eller inte klarade det sättet att tillgodogöra sig kunskap. Som inte hade den där trygga zonen att komma hem till - istället kaos, ångest och problematiska relationer.

ANNONS

När skolan, vuxna och samhället svikit det där barnets behov, växer de inte så sällan upp till individer som utsätter sig för risker och dåliga val. Det är våra barn och vårt samhälle. Vi har ett gemensamt ansvar.

I min roll på Frivården, som anställd av Arbetsförmedlingen har jag ett uppdrag att lotsa dessa kreativa, arbetsvilliga men besvikna personer tillbaka till gemenskap, hopp och meningsfullhet. Det får du och jag genom arbete och den tillhörighet det skapar. Samarbetet mellan Kriminalvården och Arbetsförmedlingen är en essentiell del av det brottsförebyggande arbete som skapar tryggare samhälle för alla. Skärpta straff och hårdare toner kommer inte läka de svikna såren i de här vuxna barnen. Rätt krav och förväntningar, tillit till egen förmåga och att vara behövd i ett större sammanhang kommer däremot att göra det. Och lita på att här finns både entreprenörskap, lojalitet och driv i rätt sammanhang!

Det finns ett nationellt, lokalt och starkt samarbete mellan Kriminalvården och Arbetsförmedlingen, där enorm skillnad utförs varje dag. Vi samverkar med anstalter, socialtjänst, psykiatri, boenden och på alla innovativa, proaktiva sätt hitta vägar tillbaka till arbetsliv och hållbart levnadssätt.

Men även har skär man ner. Smular delvis sönder ett långt samarbete med bevisat stora gynnsamma effekter både på individnivå och samhällsnivå. Man sparar in på årets budget (hurra) men betalar som påföljd miljarder i efterverkningarna av bristen på insatser.

ANNONS

Kan det inte räcka nu? Vårt samhälle har inte råd med att vara i ett vacuum av politiska kompromisser där partiernas prestige är större än de uppenbara samhällsekonomiska konsekvenserna reformeringen av AF skapar. Och det här är bara början, om dårskapen får fortsätta.

Christine Ahl Dahlström

AF Frivårdsuppdraget Fyrbodal

BRÅ Brottsförebyggande rådet i Uddevalla