Camilla Olsson (C), Monica Bang Lindberg (L), Ann Charlott Gustavsson (UP), Karna Thomasdotter (MP)
Camilla Olsson (C), Monica Bang Lindberg (L), Ann Charlott Gustavsson (UP), Karna Thomasdotter (MP)

Nej, det är inte bara männen som styr i Uddevalla

Vi är trötta på att det raljeras över "gubbröran".

ANNONS

Vi har nu under flera månader fått höra och läsa om den Gubbsexa som regerar i Uddevalla, i folkmun även kallad Gubbröran. Men kvinnorna då, var är de? Media ger en bild av att kommunen nu bara styrs av män och att jämställdheten försvunnit ut genom dörren.

Att som folkvalda kvinnor få läsa detta är ganska provocerande, då vi faktiskt existerar och tar plats som jämlikar i de politiska rummen. Att skapa en uppfattning utefter en bild på sex män gör att vi känner att det krävs en djupare förklaring än den som getts eller raljerats över.

1. Alla partier går fram med egen nomineringslista. Där eftersträvar alla partier efter en jämn fördelning av kön, etnicitet, ålder etcetera för att kunna representera folket så bra som möjligt. Det är dock färre kvinnor som engagerar sig i politiken än män vilket gör att det från start inte finns ett 50/50 förhållande.

ANNONS

2. I fullmäktige är det folket som väljer vem man vill ska representera en. Vilka som sen kommer sitta i nämnder och utskott är interna förhandlingar inom och med andra partier. Vill folket ha en ändring av hur fullmäktige idag ser ut vad gäller kön, ålder, etnicitet samt funktionsvariationer då får folket också rösta utefter det.

3. När valet är över och mandaten fördelade så startar förhandlingar för att se om man kan hitta regeringssamverkan. Det är viktigt att de mindre partierna har insynsplatser i nämnder och utskott ur en demokratisk aspekt och som respekt för sina väljare. Utefter majoritetens tankesätt har vi nu tillskapat detta genom att se till att alla sex partier företräds i nämnderna samt de flesta styrelser och bolag. Vem som ska sitta var bestämmer respektive parti på sin nomineringsstämma.

LÄS MER:Två av sex ordföranden är kvinnor

4. En ordförande i ett parti är inte självskrivet den som är den ledande gestalten utåt, då en partiordförandes roll har mer av en intern och administrativ del i sig. Det är gruppledaren i partiet som ansvarar för fullmäktigegruppen och det aktiva politiska arbetet med nämnder och utskott samt kontakter med media. Detta är något som varje enskilt parti naturligtvis själva internt väljer hur man vill att arbetsordningen ska fungera. Uppenbarligen har alltså alla sex partierna valt en manlig representant denna mandatperiod. Vilka som blir nya ordförande i sina respektive partier, sker på varje partis årsmöten nu i början på året. Om det blir en man eller kvinna väljer medlemmarna på årsmötet i demokratisk ordning.

ANNONS

5. Det finns fyra nämnder i kommunen samt kommunstyrelsen som också är en nämnd. Idag har vi kvinnliga ordförande i socialnämnd och kultur och fritid och en förste vice ordförande i barn och utbildning. Vi har också en vice ordförande i fullmäktige. I kommunstyrelsen leds arbetet av män från UP och MP – för att de ansågs vara bäst lämpade för arbetet denna mandatperiod, inte av något annat skäl. I samverkansmajoriteten avser vi att arbeta med den kompetens var och en som individ besitter, oavsett kön.

Gubbsexan: Elving Andersson centern Jarmo Uusitalo MP Christer Hasslebäck Uddevallapartiet Staxäng Moderaterna Rolf Jonsson Liberalerna Jonas Sandwall KD
Gubbsexan: Elving Andersson centern Jarmo Uusitalo MP Christer Hasslebäck Uddevallapartiet Staxäng Moderaterna Rolf Jonsson Liberalerna Jonas Sandwall KD Bild: Lasse Edwartz

När man pratar jämlikhet och jämställdhet är det viktigt att se helhetsperspektiv. Vad vi i våra partier nu framledes eftersträvar för att uppnå en jämlik fördelning av politisk representation som svarar upp till våra medborgare, är snarare åldersrelaterad samt att vi har en avsaknad av personer med funktionsvariationer, annan etnisk bakgrund eller sexuell läggning, något vi arbetar ständigt med för att just kunna representera folket som valt oss, i så vid bemärkelse som möjligt.

Kvinnorna är faktiskt redan på plats.

Camilla Olsson (C)

Förste vice ordförande Barn och Utbildning samt ledamot Kommunstyrelsen

Monica Bang Lindberg (L)

Ordförande Kultur Fritid samt ledamot Kommunstyrelsen

Ann Charlott Gustavsson (UP)

ANNONS

Ordförande Socialnämnden samt ledamot Kommunstyrelsen

Karna Thomasdotter (MP)

ledamot Kommunstyrelsen