Nej – Nato är ingen självklarhet

Varför finns Nato? En gammal sanning: För att hålla USA inne, Ryssland ute och Tyskland nere.

ANNONS
|

Föreligger en så akut fara att Sverige i all hast, oavsett vad Finland beslutar, måste besluta om ansökan till NATO ­redan i sommar? Finns det en så överhängande risk att Ryssland i närtid anfaller Sverige att den risken motiverar en sådan brådska?

Mobiliseringen för ett svenskt Nato-medlemskap har trappats upp. Den ­påminner om aktiviteterna ­inför omröstningen om det svenska EU-medlemskapet. De historielösa politikerna och media går nu hand i hand och koncentrerar sin agenda till att främst tala om hur många svenskar som vid varje given tidpunkt är för ett medlemskap i Nato. Fördelarna lyfts fram. Nackdelarna berörs sällan och då marginellt.

ANNONS

Först EU, nu Nato och sedan (?) bäddat för euron, igen, innebär en nedmontering av nationen Sverige. EU-lagstiftning är redan överordnad svensk lag. Nu säkerhetspolitiken och ­sedan penningpolitiken. Ann Linde leder många ­Nato-positiva riksdagsmän i den säkerhetspolitiska grupp som förbereder kommande säkerhetspolitiska förslag. Var finns de i andra frågor så granskande media? Var finns motkrafterna? Får medborgare utanför politikerkretsen och ledarsidorna komma till tals i Natofrågan i media eller väljs de medvetet bort? Vilken diskussion förs lokalt och regionalt?

Nato leds militärt av en USA-general/amiral enligt Natos stadgar och förfogar över kärnvapen. Var finns artiklar, i till exempel ­Bohusläningen, kring hur dessa frågor berör svenska soldater och vårt territorium? Är frågan mindre viktig än vänstertrafik och euro?

Det faktum att Nato är en militär allians och inte en politisk allians gör frågan än mer komplex. Framför allt kan Nato inte agera på eget bevåg utan politiska beslut. Varje land tar sina beslut, även när det gäller att aktivera artikel 5, vilket kan ta tid. Hur långt räcker garantin? Det blir extra svårt när det blir fråga om så kallat moderna hybrid­attacker som innefattar cyber, ”omärkta soldater” och när krig faktiskt inte deklareras, blockader, sabotage och när man har att göra med en diktator som inte följer deklarationer som väst står upp för. Vilket stöd Sverige skulle få – vare sig med eller utan medlemskap i Nato – kan ingen veta.

ANNONS

Utnyttjas en allmänt spridd rädsla hos vår befolkning för att forcera fram en Natoansökan? Finns valtaktiska skäl till att väcka frågan i hast? Är regeringsmakt viktigare än Sveriges säkerhet? Kristersson passar på och Andersson vill inte ha frågan på bordet i valdebatten! Finns politiker som kan säga: Nej; vi stärker först vårt eget försvar och sen tar vi ett självständigt beslut rörande Nato.

Natofrågan rör Sveriges självständighet som nation. Vid ja till Nato ökar Scholz, Macron, von der Leyen och framför allt USA:s president, vem det vara månde, sitt inflytande i Sverige. Blir vi säkrare då? Varför inte en folkomröstning? Ett ja till Nato i hast blir ett experiment! Sveriges självständighet och vår säkerhetspolitik är större än partiernas program.

Håkan Jaldung

Dragsmark

ANNONS