Västtrafik nedprioriterar inte tågen, svarar Ellen Pileblad.
Västtrafik nedprioriterar inte tågen, svarar Ellen Pileblad. Bild: Kent Eng

Nej, vi premierar inte bussar framför tåg

Tack för din insändare. Vad gäller vår marknadsföring så arbetar vi med den på olika sätt. Vi har långsiktiga mål att öka det hållbara resandet i regionen. Det innefattar resor med buss, tåg, båt och spårvagn. Även cykel och gång innefattas i ett hållbart resande. Vi arbetar alltså med ett brett perspektiv.

ANNONS

Svar till Christer Wilhelmsson

LÄS MER:Kollektivtrafiken består av mer än bara bussar

Vi premierar inte något av våra fordonsslag över något annat. Vi utvecklar och förbättrar kollektivtrafiken som helhet och strävar efter att det ska vara så enkelt som möjligt för invånarna i regionen att resa hållbart.

Att vi har en skylt på ett ställe som visar på att det är enkelt att ta bussen betyder inte att vi nedprioriterar tåget. Det samma gäller när vi exempelvis marknadsför vår storsatsning på 45 nya tåg, då betyder inte det att vi vill att färre ska åka buss.

Din synpunkt att du önskar att vi tar ned skylten är vidaretagen till ansvariga. Vi är tacksamma för de synpunkter vi får och du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice med fler frågor.

ANNONS

Ellen Pileblad

Västtrafik