Nonchalans kring frågan om godartad prostataförstoring

Vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 13 januari 2022 lämnade undertecknad in ett initiativärende med förslag.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Det handlade om att hälso- och sjukvårdsdirektören skulle ges uppdraget att utreda hur behandling mot godartad prostataförstoring kan utföras mer jämlikt vid de tre sjukhus i Västra Götalandsregionen som erbjuder både transuretral prostataresektion (TURP) och transuretral mikrovågsbehandling (TUMT) metoden samt att utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda TUMT vid samtliga sjukhusområden i regionen.

Vid godartad prostataförstoring finns det olika behandlingsmetoder, antingen med läkemedel eller behandling eller med ovan nämnda TURP - alternativt TUMT metoden. Med TURP- metoden hyvlas den förstorade delen av prostatakörteln bort varefter urinering underlättas. Medan man med TUMT metoden använder mikrovågor som skapar värme i prostatan så att förstoringen därmed reduceras. TURP erbjuds på samtliga sjukhusområden i regionen medan TUMT endast erbjuds på Alingsås sjukhus, Skövde lasarett och Uddevalla sjukhus. Den vanligaste behandlingen mot godartad prostataförstoring är dock medicinförskrivning.

ANNONS

Det finns dock skillnader i hur många TUMT- behandlingar som erbjuds vid de tre sjukhusen som erbjuder behandlingen. Vid Skövde och Alingsås sjukhus finns inga begräsningar medan man i Uddevalla satt ett tak på max 15 behandlingar per år. Det innebär svårigheter i den personcentrerade vården där patienterna ska erbjudas de olika befintliga behandlingsmetoder och vara delaktiga i val av behandlingsmetod. Att då patienter remitterats till Skövde från Uddevalla för att få en TUMT-behandling bara för att det är ett maxtak på 15 känns både orimligt och ojämlikt. Och som skäl till denna begränsning uppgavs vid kontakt med chefsläkare i Uddevalla att TUMT ”inte i jämförelse med andra behandlingsformer uppvisar samma evidenstyngd” samt att ”metoden dessutom är mycket dyrare än TURP-metoden”.

Vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens möte 30 mars 2022 gavs information till ledamöterna kring vårt väckta initiativärende. Av den informationen så bekräftade ordförande i samordningsrådet urologi att uppgifterna som Uddevalla lämnat var helt motstridiga mot gällande kunskapsläge kring TUMT. Densamme ordföranden menade vid informationspunkten att TUMT- metoden är betydligt billigare och att durationen för behandlingen är god och att metoden har ett gott evidensläge.

Sverigedemokraterna instämmer dock i att det kan vara svårt att sprida TUMT- metoden till andra sjukhusområden utöver de tre som erbjuder det, men däremot kvarstår ett stort behov av att klargöra om TUMT kan väljas som alternativ av patienter utanför de sjukhusområden som inte erbjuder TUMT som behandlingsform. Det kvarstår också ett behov att göra TUMT-metoden mer jämlik vid de tre sjukhusområden som faktiskt erbjuder det idag. Det kan inte vara skäligt att ett sjukhusområde har ett tak på 15 behandling på felaktiga grunder.

ANNONS

Därför yrkade Sverigedemokraterna under det senaste mötet med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen återigen att hälso- och sjukvårdsdirektören skulle få i uppdrag att utreda hur behandling mot godartad prostataförstoring kan utföras mer jämlikt vid de tre sjukhus som erbjuder både TURP- och TUMT-metoden samt att hälso- och sjukvårdsdirektören skulle få i uppdrag att klargöra hur patienter, utanför de sjukvårdsområden som inte erbjuder TUMT, kan erbjudas TUMT- behandling.

Samtliga partier förutom SD i hälso- och sjukvårdsstyrelsen röstade ner våra yrkanden. En fullkomlig nonchalans som bara visade att de satt och sov på mötet när informationen gavs. Tur det är val snart. Men än har SD inte gett upp, undertecknad väckte ärendet under förra mötet med NU-sjukvårdens styrelse också.

Heikki Klaavuniemi

regionråd (SD)

ANNONS