Nu är det dags att sluta lönegapet

LO: Jämlika samhällen är bättre samhällen

ANNONS

LO:s lönerapport 2019 visar att lönegapet mellan arbetare och tjänstemän nu är lika stort som det var på 1930-talet. Här i Västsverige tjänar en tjänsteman över 12 000 kronor mer än en arbetare - i månaden!

Det är orättvist och omodernt att klyftorna växer. Samhällets utveckling borde gå i precis andra riktningen – mot ökad jämlikhet.

Det är dessutom direkt negativt för framtiden här i , Uddevalla men också för Sverige som land. För forskningen visar tydligt: jämlika samhällen – där inkomstskillnaderna är små – är bättre samhällen. För alla. För rika, fattiga och alla däremellan. I jämlika samhällen ökar tryggheten, men även tillväxten.

ANNONS

I den pågående avtalsrörelsen har LO-förbunden presenterat ett antal konkreta krav. Får vi igenom dem kommer de att bidra till att vända utvecklingen rätt igen. Mot minskade löneskillnader.

LO-förbunden kräver ett löneutrymme på 3 procent. Det innebär 783 kronor i löneutrymme för de som tjänar under 26 100 kronor.

Vi kräver också tryggare arbetsmiljö och bättre pension.

Detta skulle minska ojämlikheten och stärka Sveriges arbetare.

LO-förbunden har också ett gemensamt mål om att halvera löneskillnaden mellan kvinnor och män fram till år 2028. Att sätta mål och stenhårt prioritera efter dem är effektivt. Får vi gehör för våra krav i denna avtalsrörelse tar vi ordentliga kliv mot ett både jämställdare och jämlikare Sverige.

Sebastian Grip Nilsson

ordförande i LO-facken i Uddevalla

Christine Marttila

ordförande LO-distriktet i Västsverige