Nu är det viktigt att personalen ska få fasta anställningar. I dag är det alldeles för många som inte har fast anställning, skriver debattörerna.
Nu är det viktigt att personalen ska få fasta anställningar. I dag är det alldeles för många som inte har fast anställning, skriver debattörerna. Bild: Most Photos

Nu är det färdigsparat inom Omsorgerna i Sotenäs

Nu är det viktigt att personalen ska få fasta anställningar. I dag är det alldeles för många som inte har fast anställning, skriver debattörerna.

ANNONS
LocationSotenäs|
|

Moderaterna och deras stödpartier KD, C, L och med stöd av SD dragit ner på personalresurserna. Detta har skapat den ena konflikten efter den andra gentemot personalen. Man har försökt halvera personalen i nattpatrullen. Detta lyckades de inte med efter protester från oss Socialdemokrater och inte minst från de anställda som lyckades mobilisera allmänheten. Moderaterna och deras stödpartier har genomdrivit en höjning av arbetstidsmåttet för alla som nyanställs. Detta innebär att två arbetskamrater kan ha lika lön men jobbar olika antal timmar. Sedan finns det de som undrar varför personalen tycker detta är orättvist!

Den här mandatperioden har vi Socialdemokrater äntligen lyckats övertyga Moderaterna med stödpartier att personalen ska ha rätt till heltid för att få en vettig lön och även bättre pension. Nu är det viktigt att personalen ska få fasta anställningar. I dag är det alldeles för många som inte har fast anställning. Vi Socialdemokrater har som målsättning att minst 90% av personalen ska ha fasta anställningar för att vi ska kunna erbjuda bra kvalitet genom hög kompetens.

ANNONS

För att skapa arbetstrivsel så behövs det en bra arbetsmiljö och personal som trivs och känner sig uppskattade.

Man kan inte som dagens politiska ledning i omsorgen hota personalen med avsked vilket skedde när det nya arbetstidsavtalet infördes. Man kan inte hålla på att skära i ekonomin varje år och sedan hävda att detta inte ska märkas. Man kan inte som politisk ledning ursäkta sig med att vi är inte sämre än andra kommuner. Detta när personalen öppet visar sitt missnöje, när vi har sjukskrivningstal på 15 till 20 procent, när vi har har en kraftig personalomsättning på första ledets chefer.

Vi Socialdemokrater lovar att:

Vi ska jobba för att få en majoritet som vill ge fler fasta anställningar,

• att samtliga som har samma kollektivavtal ska ha samma arbetstidsmått som gällde innan förändringen till det sämre. Detta gäller både de som jobbar dag och de som jobbar natt.

• att förändra organisationen så att första ledets chefer inte ska ha runt 40-talet underställd personal. Detta kan knäcka vem som helst. Ett rimligt antal underställd personal ska jobbas fram i samråd med personalen.

• att Socialdemokrater lovar följa fullmäktiges beslut om att bli en attraktiv arbetsgivare genom ett bra samarbete med personalen och deras organisationer.

ANNONS

Kan vi tillsammans skapa en bra arbetsmiljö och rimliga förutsättningar så kommer vi att kraftigt minska antalet sjukskrivningar och minska övertiden vilket sparar pengar till att utveckla omsorgen.

Vi Socialdemokrater är övertygade om att Sotenäs kan bättre.

Vi Socialdemokrater är glada över att vi ser partier som nu börjar lyfta fram våra idéer och stödjer våra förslag. Det vore lite mer seriöst av dem när de framför berättiga kritik att man inte lägger ansvaret på omsorgsnämnden som helhet. Vi Socialdemokrater har hela tiden lyft kritiken och lagt andra förslag direkt i nämnden, i kommunstyrelsen och i fullmäktige.

Therése Mancini, Sanna Gustafsson, Jan-Olof Larsson

Socialdemokraterna i Sotenäs

ANNONS