Carina Örgård (V)
Carina Örgård (V) Bild: Peter Wahlström

Nu är det inte läge att dra in på den psykatriska vården

Vänsterpartiet: Lägg inte ned öppenvårdsmottagningen i Sotenäs

ANNONS

Det har nått oss att det pågår planer på att vissa öppenvårdsmottagningar inom psykiatrin i Fyrbodal ska stängas. Vi misstänker att det är framtvingat av den blågröna ledningens alltför slimmade budget och dåliga lönepolitik vilket gett svårighet att rekrytera och behålla personal. Mottagningar som sägs vara berörda är Åmål, Sotenäs och Lilla Edet.

Vi ser det som mycket olyckligt att just i dessa tider spara på psykiatrin och dessutom i just dessa områden. Covid-19 har slagit hårt mot många av oss, inte minst när det gäller den psykiska hälsan. Då ska vi satsa, inte snåla!

Sotenäs med omnejd har drabbats hårt av pandemin med många arbetstillfällen som försvunnit.

ANNONS

Vi i Vänsterpartiet vill utveckla och förbättra den psykiatriska vården och ser gärna mer av såväl mobila team och digitala besök när det passar. Till detta vill vi öka samverkan med kommuner och andra viktiga aktörer runt patienten. Vi vill också att primärvårdens resurser stärks så att människor med lättare psykisk ohälsa ges snabb hjälp där. Vi menar att det aldrig få göras utifrån att det ska sparas pengar utan för att patienterna ska få vård och behandling med en högre kvalitet. Vi är angelägna om att de beslut som fattas för psykiatrins patienter är väl genomtänka, förankrade i olika patient- och brukarorganisationer, med samverkansparter och bland personal.

Nu är det inte läge att dra in på den psykiatriska vården utan tvärtom. Nu är det läge att satsa!

Carina Örgård (V)

ersättare i regionstyrelsen och ledamot i psykiatriberedningen

Mats Berglund (V)

ledamot i norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Elise Norberg Pilhem (V)

ledamot i NU-sjukvårdens styrelse