Pontus Reuterbratt
Pontus Reuterbratt Bild: Munkedals kommun

Nu får det vara slut med centraliseringen i Munkedal

SD: Fel att bygga en skola som kan ta emot hela årskullar i kommunen

ANNONS

Förklaring till varför Sverigedemokraterna röstat avslag till ny skola vid Kungsmark: Vi i Sverigedemokraterna lämnade in en motion i början på mandatperioden där vi likt flertalet partier avgav ett löfte att under mandatperioden inte centralisera några skolor eller äldreboenden.

Trots detta beslutades det att en ny 4-6 skola skall byggas i centrala Munkedal. Vi i SD är inte negativa till att bygga en ny skola. Det kan mycket väl behövas, men som i detta fallet när det beställdes av oss i Barn och utbildningsnämnden så var underlaget under all kritik, det nämns olika siffror på hur stor skolan skall vara, samt att skolan redan innan beställning är 21 miljoner kronor dyrare än budgeterat.

ANNONS

Det som dock fick oss att som mest dra öronen åt oss är elevantalet. Skolan är tänkt för nämligen 350 eller 395 som också nämns i underlaget, det är fler elever än det föds barn på i hela kommunen på 3 år. Det var på grund av dessa anledningar vi och KD röstade nej i nämnden till den nya skolan. Då tanken var att den nya skolan skulle inrymma mellanstadiet för Munkedalskolan och Bruksskolan men den byggs för hela kommunen. Det har pratats mycket om att vi måste bygga skolan eftersom det är ett beslut från kommunfullmäktige vilket är kommunens högst beslutande organ, beslut från högsta ort skall respekteras, men i detta fall så har förvaltningen och övriga partier som godkände underlaget gått bra mycket längre än beslutet från KF. För där nämndes aldrig storlek på skolan och där har övriga gått för långt. Ibland måste man förstå vad som inte står likväl det som står, för att förstå de eventuellt dolda agendorna. Centraliseringens tid måste vara förbi om landsbygden skall överleva.

Bara någon vecka efter beställningen av skolan var gjord så kom en utredning förvaltningschefen beställt om skolstrukturen i Munkedals kommun, den visar att kommunens enda egentliga räddning vore att centralisera hela kommunens mellanstadium till centrum likt högstadiet i kommunen. De anser alltså att det är bättre att låta våra ungdomar redan i 10-årsåldern sitta uppemot tre timmar på en buss varje dag för att komma till skolan istället för att gå i skola i sin hembygd.

ANNONS

Det skulle inte heller endast bli rena besparingar ekonomiskt, det tillkommer många följdeffekter om ett sådant beslut skulle ske, bara skolbussarna blir ca 3 mkr dyrare, därtill kommer högst sannolikt betydande kostnadsökningar vad gäller fritids mm.

Att det finns ekonomiska vinster med stordrift det förstår jag, men när det gäller barn så finns det betydligt fler aspekter än bara ekonomi, det är en rent ut sagt landsbygdsfientlig politik att centralisera allt som går att centralisera, i förlängningen så riskerar detta förslag att dränera landsbygden i kommunen. Personer riskerar att flytta till grannkommuner som klarar av att erbjuda samhällets basservice likt en skola där man bor, men framförallt sänker det attraktiviteten för de som planerar att flytta till Munkedal, har vi landets högsta skatt skall vi inte ha landets sämsta service.

Vi kommer göra allt för att stoppa detta centraliseringsbygge och vi lämnade både skriftlig reservation mot beslutet i nämnden och har skickat in en överklagan till förvaltningsrätten för att få det prövat då vi misstänker att beslutsgången inte gått rätt till eftersom det riskerar att ändra förutsättningarna för hela kommunen.

Pontus Reuterbratt

Sverigedemokraterna Munkedal

ANNONS