Nu får det vara slut med sparandet – investera för välfärden

Sverige har inte haft full sysselsättning sedan början på 90-talet och tyvärr planerar den socialdemokratiskt ledda regeringen för fortsatt massarbetslöshet i sina prognoser. Finansministern säger ”jobben, jobben, jobben”, precis som om de magiska orden skulle lösa arbetsbristen. Men det som behövs är en politik för det. Det behövs stora offentliga investeringar för att ta itu med arbetslösheten på allvar.

ANNONS

I Vänsterpartiets budgetalternativ föreslår vi en rad investeringar och åtgärder som ska sättas i gång redan nu. Vår budget skulle ge fler jobb, bättre kvalitet i äldreomsorg och sjukvård och minska våra utsläpp genom kloka klimatinvesteringar i hela landet. Klimatkrisen är akut och kräver stora investeringar, men den ger också massor av jobb genom de investeringar som behöver göras i järnväg, kollektivtrafik, hyresrätter och annat. Det blir jobb både i det privata och det offentliga.

LÄS MER:Splittrad opposition – så vill partierna lösa Uddevallas ekonomi

Pandemin har blottat strukturfelen i svensk ekonomi. År av nyliberal privatiseringspolitik har urholkat det gemensamma. Att regeringen tidigare ”sparat i ladorna” i stället för att rusta samhället gick ut över vård- och omsorgspersonal och gjorde Sverige mer sårbart inför krisen. Det är dags att ta itu med det nu. Därför föreslår vi pengar till fler anställda och bättre arbetsvillkor i äldreomsorg och sjukvård. I sjukvården skulle det också bli fler. Till det har vi föreslagit en extra semestervecka åt vård- och omsorgspersonalen som slitit under pandemin. Dessutom vill göra en vi extra satsning på de barn som farit illa under pandemin, så att de får chansen att klara skolan och må bra. Totalt lägger vi mer än 9 miljarder i år på en förbättrad välfärd.

ANNONS

Men fler jobb i välfärden räcker inte – även de privata jobben måste bli fler. Därför vill vi satsa på mindre industriföretags utveckling här i Uddevalla kommun. Vi föreslår ett statligt stöd så att de kan vidareförädla sina produkter och göra de investeringar som behövs i maskiner och utbildning. Vi satsar också på järnvägen, så att företag kan frakta sitt gods med mindre utsläpp, och på en omfattande fiberutbyggnad på landsbygden. Om handeln i mindre kommuner får stöd och möjlighet till utveckling kommer det gynna det lokala näringslivet och ge fler jobb.

LÄS MER:Lanthandeln och bensinmacken har nyckelfunktion för småorter

Många flerbarnsfamiljer hade det redan tufft ekonomiskt och har fått det ännu svårare nu när många mist jobbet. Därför föreslår vi två extra utbetalningar av flerbarnstillägget. Även sjukpensionärer, långtidsarbetslösa och många pensionärer har det svårt ekonomiskt och därför föreslår vi en extra utbetalning på 1 000 kronor. Äntligen kan de unna sig en fika med vännerna eller köpa de där skorna barnen behöver. Det ger bättre ekonomi och indirekt också fler jobb i kaféet eller skobutiken. Framför allt behöver deras ekonomi dock förbättras långsiktigt, vilket vi också har förslag för. Det är sådant som människor behöver i krisen, inte huvudlösa förslag som regeringens planer på marknadshyror.

Låt oss ta itu med arbetslösheten på allvar och investera i fler jobb i både offentlig och privat sektor, i hela landet. Det behövs!

ANNONS

David Höglund Velasquez (V)

Jaana Järvitalo (V)

Kerstin Joelsson-Wallsby (V)

Ilir Kastrati (V)

Anya Wrigman (V)

Lars-Olof Laxrot (V)

Vänsterpartiet Uddevallas kommunfullmäktigegrupp