Nu gör vi satsningar för rent hav och levande vatten

Miljöpartiet: 240 miljoner kronor per år ska läggas på åtgärder för havs- och vattenmiljö.

ANNONS

Den ekonomiska politiken handlar om så mycket mer än kronor och ören - i grund och botten handlar den om vilket samhälle vi vill lämna efter oss till våra barn och barnbarn. Klimatkrisen är här och nu, och det är inte någon annanstans eller någon annan gång som vi kan göra något. Förra hösten blev det svart på vitt - när Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater får bestämma prioriteras klimatet och miljön drastiskt ner. Förra hösten röstades en massiv slakt av naturpolitiken igenom i riksdagen, och nu bygger vi upp den igen.

Utan vatten finns inget liv. Vi måste ta hand om våra sjöar och hav, också det som inte syns under ytan. För att Östersjön ska må bättre och för att se till att vi har rent vatten satsar regeringen 240 miljoner kronor per år 2020–2022 på åtgärder för havs- och vattenmiljö. Satsningar på våra hav och vatten är centrala och en förutsättning för att miljö- och klimatpolitiken ska hålla ihop som en helhet. Hav och vatten ger mat, luft och en frisk planet. Nu hotas sjöar och hav av plastskräp, gift och överfiske. Med politisk vilja går det att skapa lösningar som säkerställer att vi har friska och rena hav.

ANNONS

Vi vet att havet inte känner några gränser, det märks när skräp som slängts i vattnet på andra sidan jorden idag flyter idag upp på Bohuskusten. Det förstör inte bara våra stränder utan försämrar livsmiljön för en stor mängd arter som lever i havet.

Under lång tid har vi behandlat vårt vatten illa. Miljöfarliga vrak ligger på havets botten och vatten och marker är förorenade av gamla fabriker och industrier. Det är farligt för naturen men också för vår egen hälsa eftersom det gör att vi riskerar att få i oss farliga ämnen i maten vi äter. Nu satsar regeringen mer på att städa upp efter gamla synder för både miljöns och vår hälsas skull.

De satsningar som vi nu lägger fram i höstbudgeten ska stärka havs- och vattenmiljön. Det kommer förbättra möjligheten för hotade fiskarter att återhämta sig, något som är viktigt för den biologiska mångfalden. Vi behöver öka takten i arbetet med att nå de havs- och vattenrelaterade miljökvalitetsmålen. Därför förstärker vi nu anslaget för den befintliga satsningen på rent hav och vatten som framförallt syftar till att ta fram ytterligare insatser mot övergödning. Vid sidan av satsningarna på rena hav behöver vi också, för att kunna få ett levande vatten, stärka arbetet för att nå ett hållbart fiske. Dessa åtgärder är centrala för att viktiga ekosystemtjänster inte ska sättas ur spel.

ANNONS

Miljöpartiet har alltid prioriterat havet, och kommer fortsätta att göra det så länge det behövs. När andra partier pekar finger och skyller problemen på någon annan behövs en stark grön röst som står upp för våra hav. Den rösten är Miljöpartiet.

Ett lokalt agerande är en förutsättning för ett globalt ansvarstagande. Havet känner inga gränser, och vi måste ta ansvar för såväl våra egna stränder som för hela miljö och klimatarbetet. Regeringens budgetsatsning är ett steg i rätt riktning.

Emma Nohrén (MP)

ordförande Miljöpartiet Västra Götaland

Elisabeth Falkhaven (MP)

riksdagsledamot

ANNONS