Miljöpartiet vill bryta en utveckling av ökade inkomstklyftor i Sverige, där de med lägre löner eller som står utanför arbetsmarknaden har lämnats efter.
Miljöpartiet vill bryta en utveckling av ökade inkomstklyftor i Sverige, där de med lägre löner eller som står utanför arbetsmarknaden har lämnats efter. Bild: Janerik Henriksson/TT

Nu har turen kommit till landets sämst betalda

Under de senaste 20 åren har inkomstklyftorna ökat i Sverige. De som har, har fått ännu mer och de som inte har, har lämnats efter. Skillnaderna i hälsa har ökat och det är när klassamhället förstärks som vi skapar ett samhälle som glider isär. Det är vi som måste bryta den utvecklingen här och nu.

ANNONS

Nu är det dags att vi bygger ett rättvist Sverige. Där klyftorna minskar och inget barn behöver växa upp i fattigdom. Under många år har den växande medelklassen i Sverige fått det allt bättre. Åren med en alliansregering innebar år av skattesänkningar, och medan en redan välbeställd medelklass kunde åtnjuta jobbskatteavdrag efter jobbskatteavdrag lämnades andra efter. Under förra mandatperioden gjorde den rödgröna regeringen en hel del för att Sverige ska bli ett mer jämlikt land, men inte heller vi kom hela vägen. Vilka ytterligare skattesänkningar för dem som redan har det gott ställt liberala partier än drömmer om måste tiden för att satsa på människor med de lägsta inkomsterna vara nu.

ANNONS

Coronapandemin har ställt mycket i vårt samhälle på sin spets, och precis som alla kriser slår inte heller den här jämlikt. Nu budgetförhandlar Miljöpartiet med våra samarbetspartners i och utanför regeringen och vår ingång är tydlig: Det är mot människorna med de lägsta inkomsterna som satsningarna måste riktas. Under våren höjdes nivåerna i a-kassan tillfälligt. Det var en helt nödvändig åtgärd för att människor som plötsligt blivit av med sina arbeten ska ha en möjlighet till ekonomisk trygghet. Vi är övertygade om att vi har allt att vinna på att permanenta den höjningen och skapa en större trygghet för de med otrygga anställningar.

När vi investerar oss ut ur krisen behöver det göras på ett sätt som samtidigt jämnar ut de ekonomiska klyftorna i samhället. Vi vill sänka skatten för dem med allra lägst inkomster, vilket också träffar människor med sjukpenning eller som på annat sätt står utanför arbetsmarknaden. Det är inte rimligt att de som har det sämst ställt beskattas mer än andra.

Sveriges ekonomi står inför en nystart. Det är upp till oss att de investeringar vi gör nu är investeringar i grön omställning och där ingår också ett rättvist och jämlikt samhälle. För Miljöpartiet är det en självklarhet, och i budgetförhandlingarna är det dags för andra partier att haka på.

ANNONS

Janine Alm Ericson (MP)

Gruppledare och riksdagsledamot från Västra Götaland

Tina Ehn (MP)

Regionfullmäktigeledamot från Sotenäs