Lokförare SJ Station Munkedal Lysekilsbanan Tåg Transporter Buss Lastbil Väg Järnväg
Lokförare SJ Station Munkedal Lysekilsbanan Tåg Transporter Buss Lastbil Väg Järnväg Bild: Lasse Edwartz

Nu måste Lysekilsbanan räddas!

Nedläggningsbeslut är fullständigt otidsenligt

ANNONS

Vill det sig illa kan det sista tåget ha gått på banan. Trafikverkets styrelse har tagit beslut att lägga ner underhållet av banan från tidtabellskiftet i december 2018. Fullföljs beslutet kan den elektrifierade järnvägen sedan rivas i början av 2022.

Detta är fullständigt barockt. Miljö- och klimathotet har hängt som ett ok över jordklotet de senaste decennierna. Att i ljuset av detta besluta om att lägga ned en elektrifierad järnväg till Västkustens bäst belägna hamn, är ju fullständigt otidsenligt.

Klimatlagen 2017:720 föreskriver att man skall planera för minskade CO2-utsläpp i samhället framöver. Varför följer inte Trafikverket lagen?

Dessutom har det försvarspolitiska läget kraftigt försämrats och många experter menar att riksintresset Lysekils Hamn är av stor strategisk betydelse.

ANNONS

Både Lysekilsbanan och väg 162 är riksintressen på grund av hamnen. Trafikverket påstår att ingen vill köra på banan, detta stämmer inte.

Ingemar Karlsson och Hallinden Terminal AB har i flera år försökt få bygga en terminal i Hallinden men blockerats av Trafikverket.

Godskunder har velat använda sig av banan och Lysekils hamn men har på olika sätt motarbetats.

Klarar verkligen vägnätet de enorma transporter som kommer att behövas när/om Preemraff ska göra sin enorma utbyggnad? Borde inte en stor del transporteras på järnväg till en upprustad bangård i Lyse, såsom skedde när Scanraff byggdes?

Västra Götalandsregionen har avgett en avsiktsförklaring att om banan var i modernt skick skulle man köra regional persontågtrafik på banan. Något som skulle ge regionförstoring med hållbar utveckling och tillväxt.

Turistnäringen i kommunen skulle dessutom kunna få ett uppsving med långväga resenärer till Lysekil med omnejd.

TRV påstår att de lägger ca 7 miljoner per år i underhåll på banan. Efter en upprustning för 200 - 300 miljoner kronor mer än halveras denna kostnad.

En jämförelse med andra banor i landet visar att bl.a. den regionala trafiken efter en upprustning byggs ut kraftigt och då genererar fem till tio gånger mer resande.

ANNONS

Med godståg och tät regional tågtrafik skulle nuvarande banavgifter generera intäkter som täcker en större del av den sänkta banunderhållskostnaden. Dessa banavgifter kommer dessutom att höjas mer i framtiden. Detta har aldrig TRV nämnt i remissunderlag och beslutsunderlag. De har endast talat om mycket höga kostnader för att behålla Lysekilsbanan.

Att modernisera gamla grus- och skarvrälsbanor och utveckla deras tågtrafik är lönsammare än nedläggning av dem samt ger en robustare järnväg.

Hervor Brandt (MP) Arbetsgruppen för Bohusbanan

Emma Norén (MP)

Marthin Hermansson (V)

Håkan Smedja (V)

Per-Gunnar Ahlström (K)

Jan-Olof Johansson (S)

Jan-Olof Larsson (S)

Olle Ek Resenärsforum

Per Stenros

Kent Niklasson Brofjorden Ship Agency AB

Christer Hammarqvist

Mikael Kristensson

Lorenz Jacobsen

Ingemar Karlsson Hallindens Terminal AB

Göran Gustafsson

Hilma Hämäläinen

Jan Du Rietz

Kjell Mott Bergslagarnas Järnvägsförening

Lars-Erik Johansson Arbetsgruppen för Bohusbanan

Roland Larsson Arbetsgruppen för Bohusbanan

Göran Sandström Arbetsgruppen för Bohusbanan