"Det är ingen tvekan om att människors liv, hälsa och trygghet är den allra viktigaste frågan på dagordningen."
"Det är ingen tvekan om att människors liv, hälsa och trygghet är den allra viktigaste frågan på dagordningen." Bild: JESSICA GOW / TT

Nu måste vi laga revorna i vår välfärd

2020 har varit ett turbulent år. Nästan allt har handlat om corona. Tillsammans har vi kraftsamlat och gjort stora personliga uppoffringar för att minska smittspridningen. Vi socialdemokrater har tagit politiskt ansvar under den här svåra tiden och gjort historiska satsningar för att säkra trygghet för vanligt folk.

ANNONS

För oss socialdemokrater är det ingen tvekan om att människors liv, hälsa och trygghet är den allra viktigaste frågan på dagordningen. Därför måste vi nu resolut ta itu med de revor i vår välfärd som vi till viss del vetat om, men som pandemin nu så tydligt har blottat. Vår ambition är att såväl svensk sjukvård som äldreomsorg ska hålla världsklass, och därför kommer vi även nästa år att skjuta till mångmiljardbelopp till Sveriges kommuner och regioner.

Under året har vi också kämpat för att hålla nere arbetslösheten. Vårt system för korttidspermittering har gjort att över en halv miljon människor har fått behålla ett jobb som annars kunde gått förlorat. Men för den som ändå blivit av med jobbet är den ekonomiska tryggheten a och o. Därför har vi under året också höjt a-kassan. Vi kommer att fortsätta att göra allt vi kan för att fler ska komma tillbaka i arbete samtidigt som vi säkrar tryggheten för tusentals arbetare.

ANNONS

Vid sidan av välfärden ligger vårt fokus på att bekämpa brottsligheten. Tack vare våra satsningar har vi i dag fler poliser än någonsin och än fler ska de bli. Vi har också skärpt en rad olika straff. Vi måste också fortsätta satsa på skolan, kultur och fritid samt socialtjänsten för att fler unga ska välja en annan väg än kriminalitet.

När vi nu går in i 2021 tänker vi fortsätta på vår tidigare inslagna väg. Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen och skapa ett starkare, tryggare och bättre samhälle än före pandemin!

Gott nytt år!

Paula Holmqvist, Jörgen Hellman och Mats Wiking

Fyrbodals socialdemokratiska riksdagsledamöter