Socialstyrelsen gör årliga bedömningar av väntetiderna på Sveriges akutmottagningar. Sedan sammanslagningen av Uddevallas och Näls akutmottagningar finner man alltid Näl i bottenskiktet.

ANNONS