En majoritet av EU-länderna har valt att ta ut fasta avgifter per slaktat djur när den nya förordningen om köttkontroll införs, men Sveriges regering har valt att ta ut avgiften med full kostnadstäckning, vilket missgynnar de svenska köttproducenterna.

ANNONS