The Muelheim-Kaerlich plant collapses after remote-controlled excavators removed pillars that supported the tower, near Koblenz, Germany, Friday, Aug. 9, 2019. The cooling tower of a former nuclear power plant next to the Rhine river in Germany that was online for just 13 months has been demolished, 31 years after it stopped producing electricity. (Thomas Frey/dpa via AP)
The Muelheim-Kaerlich plant collapses after remote-controlled excavators removed pillars that supported the tower, near Koblenz, Germany, Friday, Aug. 9, 2019. The cooling tower of a former nuclear power plant next to the Rhine river in Germany that was online for just 13 months has been demolished, 31 years after it stopped producing electricity. (Thomas Frey/dpa via AP) Bild: Thomas Frey

Ny kärnkraft i Sverige är onödig och dyr

Den är onödig i ett land som Sverige med rika tillgångar på förnybara naturresurser

ANNONS

Replik till Gordon Pettersson

LÄS MER:Ny teknik för kärnkraft kan utvecklas

Gordon Pettersson har en annan uppfattning än jag vad gäller kärnkraftens framtid i Sverige. Låt mig kort sammanfatta mina ståndpunkter:

• Sverige kommer att fortsätta driva de åtta reaktorer som blir kvar efter det att även Ringhals 1 stängs av i slutet av detta år (Ringhals 2 stoppades i december 2019). Ringhalsreaktorerna hade visserligen fem år kvar av sitt driftstillstånd men ägaren, statliga Vattenfall hade redan kring 2015 informerat regering och riksdag att de kommer att stänga de bägge reaktorerna redan 2019/2020. Orsaken är att de behöver uppgraderas inte minst av säkerhetsskäl och att denna kostnad gör dem olönsamma på marknaden. Inte minst nu då förnybar el är betydligt billigare än ny eller uppgraderad kärnkraft. De övriga åtta reaktorerna är yngre och kan drivas marknadsmässigt i kanske tjugo år till. Det kommer alltså att ske. Det är bra och ger oss rådrum för omställningen till helt förnybar kraft kring 2040.

ANNONS

LÄS MER:Utbyggd kärnkraft är klimatsmart

• Gordon Pettersson sätter sin tilltro till den kärnkraftsteknik som kallas 4G (fjärde generationen). Den kan utnyttja uranbränslet 100 gånger effektivare och lämna bara en hundradel så mycket avfall som dagens kärnkraft. Förvaringstiden för utbränt bränsle minskar från hundra tusen år till kanske två tusen år. Det är klart intressant. Professor Christer Ekberg vid Chalmers forskar på området och har skrivit flera spännande artiklar om detta i GP (jag tycker mig ana Ekbergs inspiration i Gordon Petterssons insändare). Men Ekberg erkänner också att ”med stor sannolikhet blir elen från ett sådant system dyrare än nybyggnation av traditionella reaktorer”. Det var därför Frankrike i höstas avbröt 4G-projektet ”Astrid”. Tekniken är inte färdigutvecklad; franska regeringen talar om att den kanske blir användbar kring 2050. 4G är alltså bevisligen kostsam. Elen från traditionella nybyggda reaktorer är i sin tur de facto betydligt dyrare än el vind- och solkraft. Alltså: Ny kärnkraft kan inte produceras på marknadsmässiga grunder utan bara med statliga subventioner. Sådana är osunda och kräver dessutom EU:s godkännande.

LÄS MER:Ny kärnkraft? För dyr – för sen!

• Men ny kärnkraft är inte bara olönsam, den är också onödig i ett land som Sverige med rika tillgångar på förnybara naturresurser – vatten, biomassa, vind. Vi hade 2019 en rekordstor export av el, 25 TWh. Gordon Pettersson skriver att jag ”anser” att Energimyndigheten kan utveckla ett förnybart energisystem till 2040-talet. Det är inget jag ”anser”, den som läser Energimyndighetens analys (nätet! kan själv konstatera att myndigheten gör just detta, mycket välunderbyggt. Gordon P påstår att batteritekniken ”ligger långt i framtiden” och att en storskalig utbyggnad av sol- och vindkraft därför ”ter sig omöjlig”. Chalmersprofessorn med 4G, Christer Ekberg, är betydligt mer optimistisk; hans team arbetar med återvinning av metallerna i dessa batterier.

ANNONS

LÄS MER:Därför behövde Ringhals stängas

• Till sist färska siffror från Tyskland: Tyskarna lägger ned all kärnkraft till 2022 och minskar samtidigt sin användning av kolkraften för elproduktion. Ändå har koldioxiutsläppen från elproduktionen minskat med nästan 30 procent. Hur är detta möjligt? Jo, den förnybara kraften har mer än fördubblats.

Se siffrorna i faktarutan.

Stefan Edman

Energiproduktion i Tyskland

Energikälla20112019Skillnad
Kol266171-91
Naturgas8691+5
Kärnkraft10875-33
Förnybart124244+120*

*varav sol och vind ökat från 69 till 173, alltså +104 TWh

ANNONS