Glöm inte Lysekils hamn och Lysekilsbanan i regionens transportvision, påpekar Mats Fägerquist.
Glöm inte Lysekils hamn och Lysekilsbanan i regionens transportvision, påpekar Mats Fägerquist. Bild: Karl af Geijerstam

Ny väg till Lysekil är bara en av flera möjligheter

Tack Bjarne Pettersson och Markus Ottemark för att ni i en debattartikel uppmärksammat kommunikationerna till och från Lysekil.

ANNONS

Svar till Västsvenska handelskammaren

LÄS MER:2020 satte norra Bohuslän på näringslivskartan

Lysekil ligger på Stångenäset med Gullmarsfjorden i sydost, Brofjorden i nordväst och Skagerak i väster. Från Uddevalla går väg 161 via Rotviksbro till färjeläget vid Skår och med färja över Gullmaren kommer man till Stångenäset och Lysekil. Ni vill att en ny väg byggs mellan Rotviksbro och Skår och att den befintliga vägen breddas. Dessutom önskar ni en bro över Gullmarsfjorden.

Varför bara stå på ett ben?

Hamnen i Lysekil är lättillgänglig för sjöfarten och norrut ligger Brofjorden med ett vattendjup på 40 meter. I ett framtidsscenario var det tänkt att regionens djuphamn skulle anläggas vid Brofjorden. Det är endast här man i Sverige kan ta emot oceangående fartyg, de på 400 000 dödviktston. För några år sedan var Lysekil med den riksintressanta Lysekilsbanan utskeppningsalternativ för gruvbolag i Dalarna.

ANNONS

Även i det mindre formatet finns möjligheter för sjötransporter. Sjöfartsverket har inventerat möjliga transportrutter för närsjöfart med så kallade IVV-fartyg (fartyg anpassade för inlandssjöfart). Ett alternativ är en förbindelse mellan Lysekils hamn och hamnar i Vänern. Ett IVV-fartyg kan lasta lika mycket som tvåhundra lastbilar.

LÄS MER:Varför använder inte Preemraff järnvägen till transporter?

Inlandssjöfart skulle kunna bli det andra benet i regionens transportvision.

Det tredje benet är järnvägen. En investering på tio miljoner räcker för att få i gång godstransporter på Lysekilsbanan. Lysekils kommun har uttryckt sin uppskattning av Lysekilsbanan: ”På sikt är det ovärderligt att ha en fungerande, elektrifierad bana upp till Bohusbanan. Lysekilsbanan kopplar samman en lättillgänglig och fungerande djuphamn med resten av Sveriges spårnät.”

LÄS MER:Beslut om nedläggning av Lysekilsbanan närmar sig

Det finns intresse för godstrafik på Lysekilsbanan. Gruvöns Bruk, som exporterar pappersprodukter, vill köra 50 000 ton årligen och det är bara början, mer kommer. SDK Shipping som arrenderar del av Lysekils hamn har utökat sin verksamhet. Om någon månad kommer 60–70 lastbilar att lasta och lossa gods i hamnen. Varje dag! Fördelas transporterna jämnt över en hel arbetsdag ökar trafiken med tio lastbilar i timmen men måste bilarna iväg redan på förmiddagen då kommer vi att möta en lastbil var tredje minut.

Vare sig klimatet, de omkringboende eller vägarna tål detta – Lysekilsbanan blir räddningen.

ANNONS

Låt inte Trafikverket amputera det tredje benet i Västra Götalands transportstråk, öppna i stället Lysekilsbanan för godstrafik!

Mats Fägerquist