Nya cykelvägar kräver attitydförändring av politiken

Cykelvägar i Sotenäs har diskuterats under årtionden i Sotenäs kommun, menar skribenter.

ANNONS
|

Replik på ”Saknar cykelvägar i Sotenäs”.

Cykelvägar i Sotenäs har diskuterats under årtionden i Sotenäs kommun. Motioner från olika partier och medborgarförslag från kommuninvånare har behandlats positivt i kommunfullmäktige men sedan har väldigt lite hänt.

2019 tillsattes en politisk lobbygrupp med uppdrag att stärka kommunens infrastrukturarbete. Gruppen består av Roland Mattsson (M), Pär Eriksson (C) och Lars-Erik Knutsson (S). Denna trio skriver i Bohusläningen om deras arbete för cykelvägar. Förslaget på cykelleder som de hänvisar till är dock inte framtaget av lobbygruppen. Förslaget har tillkommit genom ett samarbete mellan Företagarna, LRF och Sotenäs turistförening.

Arbetet har utförts ideellt av ovan föreningar samt finansierats av Tillväxtåret vad gäller de konsultuppdrag som fanns. Projektledare var Åsa Andersson, kommunens besöksnäringskoordinator. Vissa politiker försöker med andra ord att ta åt sig äran för något som företagarföreningarna initierat och genomfört.

ANNONS

Sotenäs kommun har plats 245 i Svensk Näringslivs ranking, bara 20 kommuner i Sverige har sämre ranking. En anledning till det låga resultatet är de bristfälliga vägförbindelserna mellan vår kommun och E6:an. En annan lika tung del är politikers och tjänstemäns attityder till företagare.

Det krävs attitydförändringar och ökad handlingskraft inom politiken om vi ska få till cykelförbindelser och ett förbättrat företagsklimat inom vår kommun.

Yngve Johansson

LRF

Mikael Andersson

Företagarna

Anders Olsson

Sotenäs Turistförening

ANNONS