Vi måste välkomna grödor och tekniker som hjälper oss att ställa om till ett effektivare jordbruk, skriver Jessica Polfjärd (M), som är kritisk till EU-kommissionens nya strategier som bland annat fokuserar på minskad användning av växtskyddsmedel.

ANNONS