Nyanlända behöver ordentligt stöd från kommunen

"En människa som kommer till Sverige och ingenting vet, självklart behöver denna vuxna människa hjälp"

ANNONS

När jag läser rubriken i Bohusläningen ” Vad hände 24-åringen som hittades död i sin lägenhet?” blir jag väldigt bedrövad. Vad kan en människa som flytt sitt land behöva när man kommer till Sverige?

En av absolut viktigaste delarna som jag anser är det jag brukar kalla är den sociala integrationen. Att vi som jobbar/jobbat med integrationen lär våra nyanlända våra sociala kontakter, seder, normer, kulturer, traditioner med mera. I min värld tillhör det uppdraget inom etableringen att besöka de nyanlända. Att som det sägs från kommunen. ”Kommunen ansvarar för försörjningsstödet i glappet mellan asylbidrag och etableringsersättning. Plus viss praktisk information i samband med anvisning av lägenhet. Annars har vi inget ansvar för vuxna personer. Vad det gäller ensamstående vuxna har vi inget större ansvar. Jag kan inte se annat än att etableringsenheten gjort vad de kunnat, säger hon. Det handlar om en vuxen man med full förmåga att sköta sig själv. Det fanns inga tecken på ohälsa - i så fall hade de nog agerat annorlunda.”

ANNONS

Detta låter oerhört märkligt att man inte bryr sig om en vuxen nyanländ. Att man besöker de nyanlända innebär att man har ett gott bemötande, respekt, samordning och socialt nätverk behöver utvecklas, inte avvecklas. Samt att man upptäcker eventuella problem som hedersproblematik, fysiska, sociala eller psykiska problem.

Om man kommer till Sverige behöver man stöd och hjälp. Därför gäller etableringsuppdraget under två år. Att man då från kommunen i Göteborg anger att man har inget ansvar då personen är vuxen är enligt mitt sätt att se det som cyniskt. Är man av uppfattningen att inte stödja och hjälpa bara för att man är en vuxen nyanländ, det låter inte bra eller som en representant från kommunen säger ”Annars har vi inget ansvar för vuxna personer.”

Detta innebär att just en sådan här tragisk händelse kan inträffa. En människa som kommer till Sverige och ingenting vet, självklart behöver denna vuxna människa hjälp. Man får hoppas att Göteborgs kommun ändrar sin syn på detta.

Per-Anders Hultman

Grebbestad