Tomt klassrum i en skola.
”Vi behöver skapa en lösning som kan hålla på lång sikt, som gäller oavsett kommande politiska majoriteter och som kan ge våra ungdomar samt vår personal de bästa förutsättningarna”, skriver Karin Blomstrand (L). Bild: Jonas Ekströmer/TT

Nybygge eller renovering av skolor – det måste utredas

Liberalerna i Munkedal gick till val på att ge bra möjligheter för våra barn i skolan. Att de låga slutbetygen i årskurs 9 måste höjas var tvunget, för att ge våra ungdomar en bra start.

ANNONS

Svar till M, KD och SD 14–19 april

LÄS MER:Skolan i Munkedal ska inte användas för röstfiske

LÄS MER:Inte röstfiske att vilja ha alla fakta på bordet

LÄS MER:Varför dra på oss onödiga kostnader?

Redan 2017 togs de första besluten om renovering av befintliga skolor och senare kom flera utredningar som efter diskussioner ledde fram till beslut att bygga en ny 4–6- skola på Kungsmarken.

Vi behöver skapa en lösning som kan hålla på lång sikt, som gäller oavsett kommande politiska majoriteter och som kan ge våra ungdomar samt vår personal de bästa förutsättningarna.

Det har nu visat sig att utredningen som togs fram i det tidiga beslutet inte var helt tillräcklig. Genom ett initiativärende från KD, som också stöttades av SD, S och L i kommunstyrelsen har nu ännu en utredning gjorts, som visar att det rent volymmässigt får plats en renovering/nybyggnad både på Bruksskolan och Munkedalsskolan.

ANNONS

Frågan hamnar nu igen hos barn- och utbildningsnämnden, för att nämnden ska kunna ta ställning om fortsatt nybygge, eller renovering av befintliga skolor.

Vad blir utredningskostnaden? Hur lång tid kommer det att ta att utreda?

Dessutom finns det ett stort antal frågor som måste besvaras, och som kommer att ta tid. Det handlar ju inte bara om byggnaden, utan hur vi ska kunna fylla den med ett bra innehåll.

Liberalerna i Munkedal har ett mål; att barn och personal ska få så bra förutsättningar som möjligt, samtidigt som vi respekterar att vi ska använda skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Vi jobbar för att kunna ge våra väljare i Munkedal tydliga svar på svåra frågor.

Karin Blomstrand (L)

ordförande i barn- och utbildningsnämnden

LÄS MER:Ombyggnad eller nybyggnad – det är frågan i Munkedal