Nyhetsförmedlare med hjälp av reklam blir bakbundna

Vad gäller tidningsnyheter borde även där stöd utgå till alla demokratiska tidningar om de har svårt med att få det att gå runt, menar skribenten.