Kleven
Kleven Bild: Lasse Edwartz

Offentlig eller privat styrning?

Urbaniseringen liksom exploateringen i områden som är attraktiva för ferier tillhör de mest drastiska processerna runt om i världen. Vanliga människor och miljö far ofta illa; även det produktiva näringslivet hotas.

ANNONS

Bristen på mark och bostäder blir grogrund för spekulation och skapar segregation och miljöproblem. Sverige är relativt lyckligt lottat och betraktas gärna med avund. Orsaken är vår samhällsplanering. Den är djupt historiskt rotad. Redan för hundratals år sedan då bönder och herrar slogs i andra länder, kunde vi genom samhällelig styrning förhandla fram rättvisa skiftesreformer som gjorde jordbruket mer produktivt.

Idag har kommunerna fortfarande ensamrätt på att planera. Syftet är att samhällets och medborgarnas intressen ska komma i första hand, och mygel och spekulation hållas undan. Men även om principen är beundrad och nödvändig tar det tid för kommunen att förhandla med exploatörerna.

ANNONS

Ett sätt att lösa detta är att kommunen och medborgarna utformar tydliga planer innan exploatörerna kommer in. Ett annat är att privatisera det mesta av samhällsplaneringen till exploatörernas förmån. Göteborg är ett exempel. Istället för att främja den ambitiösa planeringen av älvstränderna vill nu liberalerna låta byggherrarna ta över. (SVT 7 april) Förslaget bygger på önskemål från fastighetsägarna och handelskammaren.

I Sotenäs vet vi vad privatisering och exploatörsstyrd planering leder till. Spekulationen i mark, bostäder och sjöbodar ökar, och priserna stiger. Det är svårare för vanligt folk att promenera längs kajer och stränder. De åretruntboende (som bara behöver en bråkdel av bostadsrätterna) drabbas hårdast. De skakar på huvudena inför överexploaterade områden som Kleven, tvärs över hamnen på Smögen. Alliansen har huvudansvaret, men vi socialdemokrater kunde bjudit mer motstånd. I självkritisk anda har vi dragit slutsatsen att det får vara nog.

Vi har redan sagt nej till exploatering på bland annat Skomakarudden i Bovallstrand, Sandbogen i Kungshamn och Lahälla i Hunnebostrand, till förmån för friluftsområde, sociala samlingsplatser och kultur. Snart kommer vi med ett komplett program. Det viktigaste instrumentet är att kommunen återtar kontrollen över samhällsplaneringen och främjar mer medborgarinflytande. Vi hoppades att även alliansen insett att detta är nödvändigt, eftersom vi kunde enas i fråga om Sandbogen. Men efter liberalernas grundskott i Göteborg mot själva basen för svensk samhällsplanering måste vi fråga om alliansen i Sotenäs är att lita på i denna fundamentala fråga. Vill även ni privatisera samhällsplaneringen och ge mer spelrum för exploatörerna och spekulanterna?

ANNONS

Britt Wall (S)

Olle Törnquist (S)

oppositionsråd och ledare respektive sekreterare i socialdemokraternas Bygg- Plan och Miljögrupp i Sotenäs

ANNONS