Förkylt barn med snor i näsan.
Uppoffringen att hämta hem sitt barn på grund av risk för allvarlig smittspridning är inget att beklaga, skriver insändarskribenten. Bild: JESSICA GOW / TT

Oförsiktigt beteende förstör för många fler

Replik till signaturen ”Uppgiven mamma” 12 juni.

ANNONS

LÄS MER:Snorpolisen förstör liv, lek och inkomst för många av oss

Snorpolisen förstör liv, lek och inkomst skriver insändarskribenten. Och, förstår inte orsaken? Hennes barn är ju friskt och ska inte skickas hem för en sådan bagatell som minsta lilla snordroppe eller risk för smittspridning. Det som inte nämns är den viktiga punkt att unga och barn sprider pandemin genom oförsiktigt beteende (av föräldrarna?). Det förstör liv och inkomst för många fler.

Äldre och svaga samt många andra blir sjuka av hennes barns, kanske obetydliga, snordroppar. Vården blir överbelastad av hennes uppfattning kring barnets vara eller icke vara på förskolan. Den uppoffringen att hämta hem sitt barn på grund av risk för allvarlig smittspridning är därför inget att beklaga. Och, heder åt snorpolisen som vidtar alla försiktighetsåtgärder som bara går.

ANNONS

Håll i, håll ut