Rebel Muslim fighters inspect a Soviet tank captured in fighting with the Kabul government forces on September near Asmar, Afghanistan on Thursday, Dec. 27, 1979. The Kabul government of Hafizaullah Amin was overthrown by former Deputy Prime Minister Babrak Karmal. (AP Photo/Steve McCurry) COPYRIGHT / TT / KOD: 436
Afghanistan är svårinvaderat. Det har många länder fått erfara. Här syns afghanska rebellstyrkor inspektera en nyligen utslagen sovjetisk stridsvagn den 27 december 1979. Bild: Steve McCurry / AP / TT /

Okritisk rapportering om Afghanistan i Proletären under 80-talet

Kristoffersen verkar känna till sitt eget partis tidning dåligt.

ANNONS

Replik till Johnny Kristoffersen 3 september

LÄS MER:Syns fred och frihet efter 20 års tid?

Afghanistans kommunistiska parti tog makten i en kupp 1978. I blodiga utrensningar där tusentals intellektuella, präster och påstådda fiender till revolutionen mördades så saknas kritiken helt i Proletären. När det folkliga stödet uteblev invaderade Sovjetunionen 1979 för att säkra revolutionen och kommunisternas regim i landet. Dock dröjde det ända till 1983 innan Kommunistiska partiet i Sverige reagerade med att börja kräva Sovjets uttåg, inte för att det var moraliskt förkastligt, utan för att Sovjets närvaro kunde skada revolutionen. Detta skriver Månsson och Samuelsson utförligt om i deras uppsats från 2018 med namnet "Proletären och revolutionen" från Lunds universitet. Om Kristoffersen själv vill gå tillbaka i sina arkiv så kan han göra det i Proletären nr 25 från 1983.

ANNONS

Anders Carlssons bok som han refererar till är i sig intressant då den även öppet hyllar och försvarar Stalin, bortförklarar och relativiserar hans omfattande utrensningar. Anser Kristoffersen, likt sitt eget parti, att Stalin är en bra förebild och att de omfattande folkmord på ukrainare och omkring 30 miljoner andra ska försvaras, vilket Carlsson gör i sin 700 sidor långa bok?

Att han sedan kallar sig freds- och demokrativän och därmed kommunist. blir rätt ihåligt när hans eget parti så sent som 2016 ansåg att Sverige inte är en demokrati utan en "marknadens diktatur". Lever vi i en demokrati i Sverige idag? Med tanke på att Kristoffersen har rätt att fritt uttrycka sin åsikt utan att polisen hämtar honom till förhör och deportering till ett arbetsläger i Norrland, så borde det vara så. Detta till skillnad från samtliga kommunistiska och socialistiska stater från Kuba, Venezuela och Sovjetunionen där frihet var ett begrepp som bara fanns på pappret och om man hade partibok. Vill du att vi ska ha det så i Sverige också, det vill säga en kommunistisk diktatur?

Martin Telinius

ANNONS