Olyckligt ge sig på våra medarbetare att de saknar kunskap

Att påstå att Tumlarens verksamhet inte bedrivs inom bolagsordningens fastställda ramar stämmer inte, menar debattörer.