Fler skulle få möjlighet att göra bostadskarriär, menar signaturen.
Fler skulle få möjlighet att göra bostadskarriär, menar signaturen. Bild: Karl af Geijerstam

Ombilda hyresrätter för ökad integration och jämlikhet

Fler skulle få möjlighet att göra bostadskarriär, menar signaturen.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

De som är boende i en hyresrätt borde ges möjligheten att köpa sin bostad. Detta skulle ge mer blandade upplåtelseformer i områden där hyresrätter idag är dominerande. Fler skulle få möjlighet att göra bostadskarriär och allmännyttan skulle få in mer kapital för att kunna bygga fler nya hyresrätter i områden där bostadsrätter är dominerande.

Områden med mycket hyresrätter, likaså där det endast finns bostadsrätter, är idag ofta mer segregerade områden. Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter i områden där hyresrätter dominerar skulle minska den segregationen. Samtidigt kan människor som annars inte hade haft möjlighet att köpa sin egen bostad, och göra den investeringen, få den möjligheten med den så kallade ombildningsrabatten. I en bostadsrätt har också de boende möjlighet att påverka sitt boende, de får en möjlighet till att renovera och kan påverka fastighetens utveckling.

ANNONS

Hur går en ombildning till? Det börjar med att hyresgästerna själva visar intresse för en ombildning genom att starta en bostadsrättsförening och sedan ansöka om ombildning hos bostadsföretaget. Föreningen ska göra en ekonomisk plan där det framgår vilken insats var och en ska betala för sin bostadsrätt. Hyresgästerna fattar sedan beslut om att de vill ombilda genom en köpstämma, genomför köpet och övertar fastigheten. De hyresgäster som inte vill köpa sin lägenhet får fortsätta hyra av föreningen.

I Stockholmsområdet är flera kommuner positiva till att låta hyresgäster få möjlighet att ombilda, inte minst i utsatta områden och uttrycker det genom sina ägardirektiv som är kommunens verktyg för att styra de kommunala bostadsbolagen. I Göteborg har debatten varit het senaste året men man har fortfarande inte genomfört några ombildningar. Kan inte vi i Uddevalla visa på mer handlingskraft för en kommun som står för mer jämlikhet, ökad integration och trygghet?

Rebecca Sahlsten

Moderaterna

ANNONS