Claes Burman Barkebo (vd) och Alf Gillberg (vice ordförande) skriver tillsammans med Richard Bergström om Uddevalla Omnibus tilltänkta köp av Lysekils Buss.
Claes Burman Barkebo (vd) och Alf Gillberg (vice ordförande) skriver tillsammans med Richard Bergström om Uddevalla Omnibus tilltänkta köp av Lysekils Buss.

Omnibus avtal finansieras inte av skattepengar – och rakt inte i Småland

Missuppfattningar och felaktigheter om Uddevalla Omnibus tilltänkta köp av Lysekils Buss.

ANNONS

Svar till Kjell Pettersson och signaturen Vårat Gäng 5 maj

LÄS MER:Säg nej till köpet av Lysekilsbuss

LÄS MER:Lägg inte Uddevallas skattepengar i Småland!

I två olika insändare här i Bohusläningen framför signaturen ”Vårat Gäng” respektive Kjell Pettersson, ordförande i Svenska Turistbussföretagen, funderingar och skepsis kring Uddevalla Omnibus tilltänkta köp av Lysekils Buss AB. Deras allmänna uppfattning i frågan avser vi ej kommentera – däremot svara på ett par direkta felaktigheter/missuppfattningar som båda insändarna för fram.

1. "Använda offentliga kommunala skattepengar" i Omnibus verksamhet och även i Småland. En missuppfattning eftersom inte en enda kommunal skattekrona är med och finansierar Omnibus trafikavtal. Alla trafikavtal vi har är upphandlade i full konkurrens genom vunna anbud – så också stadstrafiken i Uddevalla. Ett trafikavtal som Lysekils buss har i dag i Småland skulle följaktligen då också, enligt "Vårat Gäng", få skattepengar från Uddevalla kommun! Även detta en missuppfattning alltså. Självklart är Lysekils avtal i Småland också upphandlad trafik och genom vunnet anbud. En lönsam och stabil trafik med en väl fungerande och självgående depå där. Självklart kan för framtiden detta avtal/trafik, liksom all annan trafik vi kör, komma att omvärderas.

ANNONS

2. Kjell Pettersson påstår i sin insändare ”att Uddevalla Omnibus linje- och beställningstrafik har utkonkurrerat privata bussbolag”. Ett grovt och helt felaktigt påstående utan någon som helst grund. Sanningen är att den beställningstrafik vi i Omnibus bedriver är försvinnande liten och har så varit genom ett medvetet ställningstagande från bolagets styrelse sedan 15-talet år tillbaka.

LÄS MER:Uddevalla Omnibus vill köpa Lysekils buss

Uddevalla Omnibus ser fram emot att i allmänhetens tjänst fortsätta att utveckla kollektivtrafiken i olika former; vilket också exempelvis innefattar en effektivare och möjlighet till billigare skoltrafik för vår kommun. Under många tidigare vinstår har Omnibus också med glädje kunnat ge utdelning till ägaren kommunen. Som ett viktigt led för sådana satsningar har en enig styrelse i Omnibus beslutat förvärva Lysekils Buss AB.

Uddevalla Omnibus AB

Richard Bergström

ordförande

Alf Gillberg

vice ordförande

Claes Burman Barkebo

vd

ANNONS