Trafikverket har konsekvent vägrat rusta upp banan och gått destruktiva intressen till mötes, uttrycker skribenten.

ANNONS