Skylt utanför ett skyddsrum.
”Jag kanske talar för mig själv, men om något rum ska vara felfritt får det gärna vara ett skyddsrum”, skriver Eddie Nilsson. Bild: Adam Wrafter/SvD/TT

Oroväckande att våra skyddsrum inte håller måttet

Under kalla kriget insåg Sverige att vår krigs- och krisberedskap var något som behövdes förstärkas. Idén om det svenska totalförsvaret föddes, och det civila försvaret stärktes genom skyddsrum, försvarsorganisationer med mera. 2015 beslutade regeringen att återigen förstärka Sveriges beredskap, och uppmanade bland annat Försvarsmakten och MSB att återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret.

ANNONS

I försvarsdepartementets senaste proposition beträffande Sveriges totalförsvar understryker man att det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde har försämrats. Man konstaterar även att militära maktmedel kan komma att användas mot Sverige. Att Sverige ska förbli neutralt och inte ingå i några militära allianser är en politisk vilja som länge genomsyrat svensk försvarspolitik, det ämnar jag inte heller att ifrågasätta. Däremot är det en realitet att vid en eventuell militär aggression mot Sverige måste vi kunna klara oss tillräckligt länge för att invänta militär assistans, i tidigare nämnd proposition beräknas den här tiden till tre månader.

LÄS MER:När krisen kom stod lagren tomma – så nedmonterades den svenska beredskapen

Trots detta kan inte MSB upprätthålla underhållet för befintliga skyddsrum. Den strama budgeten resulterar i nuläget till att underkända filter och ventilationssystem, även när inspektion konstaterar att de är undermåliga, inte kan bytas ut om inte den skyddsrumsansvariga fastighetsägaren självmant väljer att axla den kostnaden. På MSB:s hemsida står det uttryckligen att många av våra befintliga skyddsrum behöver moderniseras. Sveriges radio rapporterade 2013 att endast 44 av drygt 2 100 skyddsrum klarade sig utan anmärkning vid inspektion – alltså 2 procent av de testade skyddsrummen. Extrapolerar man det till Sveriges cirka 65 000 skyddsrum innebär det att endast 1 300 är anmärkningsfria. Jag kanske talar för mig själv, men om något rum ska vara felfritt får det gärna vara ett skyddsrum.

ANNONS

LÄS MER:Expertens råd: Så klarar du tre veckors beredskap – i lägenhet

Givetvis kan man inte skuldbelägga MSB, de arbetar inom ramen för vad regeringen och riksdagen dikterar. Men att så allvarliga brister inom svenska skyddsrum finns och att ingen nybyggnation skett sedan 2012 är något som rimmar väldigt dåligt med regeringens uttalanden och önskemål om det svenska totalförsvaret. Det här är något som man behöver lösa snarast, om kriget väl kommer behöver civilbefolkningen sina skyddsrum.

Eddie Nilsson