Karta över planerad bebyggelse i Svanesund. Detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln.

ANNONS