Karta över planerad bebyggelse i Svanesund. Detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln.
Karta över planerad bebyggelse i Svanesund. Detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln. Bild: Orust kommun

Orust folkvalda politiker fortsätter vända folket ryggen!

Som samhällsintresserad allmänt om vad som händer i vår kommun, kan man åter konstatera att Orustpolitikerna är ”sig själva nog”, där folkets mening tycks mest var till onödigt men ohörsammat besvär.

ANNONS

Nu har ”dessa damer och herrar” i kommunstyrelsen tagit beslut den 25 augusti angående detaljplanen för Svanesund 2:2, Kvarteret Triangeln och helt struntat i vad folket som bor i området tycker om att få ett flervåningshus mitt i sin fina boendemiljö.

Endast Sverigedemokraterna tycks förstå och lyssnat på folket med en reservation som beaktar protesterna från 58 berörda personer i området. ”Ett fyravåningshus med en höjd på 15,5 meter passar inte in med övrig byggnation i jämförelse med Stiftelsen Orustbostäders befintliga byggnader och villor i området som är två våningar höga. Det blir trångt och fult med höghus, parhus och tillkommande parkeringar på aktuell tomt som tidigare varit en lekplats och rekreationsområde, Och framhåller att platsen använts som lekplats sedan 60-70-talet samt att både barn och vuxna idag träffas där för att spela fotboll m.m, Uttrycker oro över att höghuset kommer att försämra värdet på deras fastigheter, Samt att trafiken kommer att öka betydligt med 22 nya bostäder, Och anser vidare att det finns andra platser i kommunens planer för Svanesunds samhälle som lämpar sig bättre för flervåningshus”. Övriga partiföreträdare vid mötet tycks ha varit helt tondöva för dessa folkets signaler!

ANNONS

Nu får man hoppas och räkna med att många av de 58 protesterande överklagar beslutet senast 19 september, och visar att man menar allvar med sitt agerande, och att Orust folkvalda börjar förstå nödvändigheten att lyssna på folket. Eljest kan detta till synes onödiga byggärende bli en ny ”knäpp på Orustpolitikens näsa”, men lagom lämpligt inför valet 2022!

Gunnar Persson

Kastet, Stillingsön