Osmakligt falskspel om barnäktenskapen

Felaktiga beskrivningar av regeringens politik i frågan.

ANNONS

Jag läser insändaren från Caroline Szyber och Maria Nilsson (5 april), och blir mycket upprörd. Man är tydligen beredd att ta till vilka smutsiga medel som helst för att vinna röster.

I december 2017 presenterades utredningen ”Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap”. Utredningen som beställts av regeringen föreslår en radikal skärpning av lagstiftningen barnäktenskap. Utländska barnäktenskap ska inte erkännas om någon av parterna är under 18 år när de kommer till Sverige, oberoende av omständigheterna. I den nuvarande lagen krävs att man måste visa att äktenskapet ingåtts under tvång. Alla partier är överens om skärpningen. Utredningen lämnar dock förslag om att undantag kan medges vid synnerliga skäl. Utredningen pekar hypotetiskt på att det kan handla om EU-medborgares rätt till fri rörlighet även om man i grunden är tveksam om det verkligen finns några rimliga skäl.

ANNONS

LÄS MER:Amanda, 12, giftes bort - våldtäktsmannen fick vårdnaden: "Sverige värre än Irak"

Den 21 mars i år beslutar så riksdagen på alliansens initiativ att, samtidigt som decemberutredningen är under remissbehandling (remissvar senast 8 mars) begära att regeringen återkommer med ett lagförslag utan undantag. Förfarandet, som bryter totalt med den normala lagstiftningsprocessen, är unikt och kan endast tolkas som ett spel för galleriet i syfte att vinna politiska poäng. S, MP och V reserverar sig och menar att den normala lagstiftningsprocessen ska fortsätta. Första steget är att se vad remissinstanserna säger. Man har inte tagit ställning i frågan om undantag behövs eller inte.

Szyber och Nilsson påstår nu i sitt inlägg att alliansen och SD är mot undantag i motsats till S, MP och V som är för. Självfallet vet båda (Szyber är ordförande i civilutskottet som berett ärendet till riksdagen) att det är lögn, men det är tydligen inget som hindrar. Att V anklagas för att vara för undantagsbestämmelser är extra bestickande och närmast tragikomiskt eftersom V var det enda parti som var emot den förra lagstiftningen eftersom man inte ville ha några undantag. I sista stycket går Szyber och Nilsson dessutom ett steg längre i och antyder mycket obehagligt att S, MP och V kan tänka sig att medge undantag för så kallade semesterresor.

ANNONS

LÄS MER:Experterna rasar efter Alicia-domen: "Det vidrigaste jag läst i hela mitt liv"

Självklart har den felaktiga beskrivningen spridits till diverse sociala media där ryktet mottagits och förstärks till stor glädje för många hatare och andra. Självklart är det lätt att bli upprörd över några som är för barnäktenskap.

Inlägget är ett bottennapp! Prata om att gynna politikerföraktet!

Väl insatt,

Ulf Andreasson

ANNONS