Överdimensionerad administration i VGR

I regionen finns totalt 5.963 administratörer enligt årsredovisningen för 2021, menar skribenten.

ANNONS
|

I många år har den stora ökningen av administration i Västra Götalandsregionen hårt kritiserats. I Göteborgs-Posten den 5 oktober framkom att det stora koncernledningskontoret i Göteborg, inför 2023 års budget, hade ett krav att minska den administrativa personalen med 10 procent, motsvarande 60 anställda. På detta kontor finns sålunda 600 administratörer. Enligt regiondirektören, Ann-Sofie Lodin, måste kravet nu verkställas. Förmodligen kommer det enligt henne dock inte kunna genomföras förrän till våren, då hon hunnit sluta sin tjänst.

I regionen finns totalt 5.963 administratörer enligt årsredovisningen för 2021. Koncernledningskontoret administrativa personal utgör cirka 10 procent av regionens totala. För att belysa bilden av den kritiserade växande administrationen, jämförd med utvecklingen för vårdpersonalen, lämnas här nedan statistik för några personalgrupper.

ANNONS

Nettoårsarbetare per personalgrupp år 2012 år 2021 antal procent

Sjuksköterskor och barnmorskor 10.740 10.698 - 42 - 0.4

Undersköterskor med flera 6.907 6.846 - 61 - 0.9

Läkare 4.672 5.704 + 1.032 + 22.1

Administration 4.713 5.953 + 1.240 + 26.3

ANNONS

Utvecklingen är häpnadsväckande! Den vårdande personalen, sköterskor, är i stort sett oförändrad. Administratörerna har däremot ökat med mer än 26 procent! Anmärkningsvärt är att läkarna ökat mycket, eftersom Sverige har relativt hög läkartäthet per 1000 invånare. I jämförelse med våra grannländer har vi få sjuksköterskor. I en nyligen publicerad rapport från OECD, "Health at a glance" redovisas följande antal sjuksköterskor per 1.000 invånare: Norge 17.3, Danmark 16.7, Island 15.5, Finland 14.7 och Sverige 11.1.

Att Sverige har stor brist på sjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor är inte märkvärdigt. Vid sidan av behovet av en omorganiserad sjukvård utgör bristen på vårdpersonal en bidragande orsak till att vi inte lever upp till vårdgarantikraven, bristen på vårdplatser, lång väntan på akutmottagningarna och långa operationsköer.

Ett färskt exempel på problem inom bemanningsområdet kunde vi läsa i denna tidnings lördagsupplaga (8 oktober) under rubriken "NU-sjukvården desperata efter personal i helgen".

Lennart Svensson

Uddevalla

ANNONS