Paketet skapar trygghet i anställning och i omställning

Nu lägger regeringen fram den största frihets- och trygghetsreformen på svensk arbetsmarknad i modern tid.

ANNONS

Genom det nya omställningspaketet skapar vi en trygghet i anställning och i omställning. Det nya omställningsstudiestödet kommer ge helt nya möjligheter att ställa om under ett helt yrkesliv, till ett nytt yrke eller vidareutbilda sig inom sin bransch. För de allra flesta som arbetar kommer det vara möjligt att studera med ett studiestöd som motsvarar minst 80 procent av lönen.

Möjligheten till omställning är viktigt både för den som jobbar och för företagen, särskilt nu när arbetsmarknaden förändras till följd av digitaliseringen och klimatomställningen. Sverige ska fortsätta leda klimatomställningen med framtidens jobb. Vi ska också bryta segregationen och se till alla som kan jobba också gör det.

ANNONS

Du som läser detta kanske funderar på om du skulle kunna söka omställningsstudiestödet. Svaret är troligtvis ja, här är några exempel:

• Du som har jobbat länge i tillverkningsindustrin och som känner att kroppen börjar säga ifrån kan studera till automationsingenjör inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen och på så vis få jobb i någon av de gröna industrierna som växer fram i norr.

• Du som är undersköterska och trivs i vården, men vill ha ett större ansvar kan välja att söka dig till någon av utbildningarna till specialistundersköterska inom intensivvård på yrkeshögskolan.

• Du som är utbildad civilingenjör, och har arbetat i många år, och som känner att du skulle behöva skaffa dig nya kunskaper om artificiell intelligens (AI) och maskininlärning för att fortsätta vara relevant och attraktiv på arbetsmarknaden kan läsa sådana kurser inom högskolan.

Omställningsstudiestödet riktar sig till dig som har en arbetslivserfarenhet, som vill och behöver stärka din ställning på arbetsmarknaden. Du kommer kunna studera och bli kompenserad för ditt lönebortfall med max 20 500 kronor i bidrag och 12 300 kronor i lån i 44 veckor, det vill säga i två terminer. Inom vissa kollektivavtal finns dessutom möjlighet att få ett ytterligare kompletterande studiestöd, utöver det offentliga omställningsstudiestödet.

ANNONS

De som vinner på den här reformen är de som lever mitt i livet, med barn, bolån och löpande omkostnader och som tidigare inte har sett att omställning och utbildning skulle vara ett möjligt alternativ.

Tryggare kan ingen vara än den som kan skaffa sig de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. Nu skapar vi de bästa möjligheterna i världen för just det.

Eva Nordmark,

arbetsmarknadsminister

Anna Ekström,

utbildningsminister

Ricard Söderberg,

Ordförande Socialdemokraterna Lysekil

Liza Kettil,

Oppositionsråd Munkedals

Kent Hansson,

Kommunalråd Strömstad

Lena Martinsson,

Ordförande BUN Strömstad

Anna-Lena Heydar,

Ordförande Socialdemokraterna Uddevalla

ANNONS