Patient med benet i en rörlig stödställning.
”Trots att smittspridningen nu har minskat känner vi inför sommaren en stor oro då vi inte har tillräckliga resurser för att klara vårt akuta uppdrag att operera, rehabilitera och att erbjuda vårdplatser för de patienter som drabbats av akuta ortopediska skador”, skriver läkare i NU-sjukvården. Bild: ERIK G SVENSSON

Patienter får lida när operationer dröjer

Covid-19-pandemin har inneburit en stor prövning för invånarna i allmänhet och sjukvården i synnerhet.

ANNONS

Alla inom sjukvården har hjälpts åt att tackla utmaningar som onekligen varit mycket svåra. För att hantera covid-19 och alla dess effekter har den planerade vården lagts på is sedan våren 2020. Vi på ortopedkliniken ser nu våra patienter med invalidiserande tillstånd i rörelseapparaten lida, då de inte har hunnit få de operationer som vi vet kan ge tillbaka rörelseförmåga och livskvalitet.

Trots att smittspridningen nu har minskat känner vi inför sommaren en stor oro då vi inte har tillräckliga resurser för att klara vårt akuta uppdrag att operera, rehabilitera och att erbjuda vårdplatser för de patienter som drabbats av akuta ortopediska skador. Vi bor i ett fantastiskt område med salta bad, djupa skogar och Vänerns vidder. Det är med stolthet inför detta vi ser den inhemska turismen växa i vårt område. Det man däremot bör veta inför den stundande vågen av sommargäster är hur verkligheten på ortopedkliniken i NU-sjukvården ser ut i dag.

ANNONS

LÄS MER:Gick med benbrott i två år på grund av felbedömning

Senaste veckorna har vi haft en beläggning på våra avdelningar på upp över 120 procent. Detta är till stor del beroende på att vi inte kan hålla tillräckligt med vårdplatser öppna eftersom vi saknar sjuksköterskor. Våra sköterskor och undersköterskor kämpar dagligen med överbelagda avdelningar och när deras ork tryter blir läget ytterligare brydsamt.

Den läkare som är jour, och som egentligen har fullt upp med att bedöma och operera patienter, måste istället lägga ansenlig tid på att leta sängplatser som inte finns; det vill säga administrativa åtgärder som att ringa runt till upptagna kollegor på andra kliniker för att låna vårdplatser. Multisjuka patienter med höftfrakturer, med specifika och ofta krävande vård- och rehabiliteringsbehov, kan behöva vårdas på en barnavdelning. I skrivande stund har vi helt fullt på våra avdelningar och har lånat platser från andra kliniker. Detta innan semesterperioderna och tillströmningen av turister ens har börjat.

LÄS MER:NU-sjukvården bantar vårdplatser och bemanning för att klara sommaren

Tillgång till operationssalar och personal är otillräcklig och vi får skjuta på operationsdatum till dess att benbrott redan har börjat läka.

Vi vet att våra kollegor på andra kliniker står inför liknande svårigheter.

Vi önskar er alla en fin sommar full med alla de aktiviteter som denna vackra årstid inbjuder till. Men vi vill att ni ska ha detta i beaktande när ni får vänta på akuten, på operation eller en vårdplats. Vi kommer att göra allt vi kan för att kompensera för organisatoriska tillkortakommande och resursbrister, men förutsättningarna är svåra!

ANNONS

Andreas Sylvan

specialistläkare

Ada Holm

specialistläkare

Alexander Zizanis

ST-läkare

Alexandra Heinrich

ST-läkare

Amanda Övregaard

specialistläkare

Anas Rmih

ST-läkare

Anna Ludvigsson

specialistläkare

Antoine Fourgeaux

specialistläkare

Anton Molin

ST-läkare

Christina Constantinou

specialistläkare

Cosmin Brancovic

överläkare

Dishad Majeed Qadir

ST-läkare

Eileen Sköld

överläkare

Emma Wallwork

specialistläkare

Erik Lerjefors

ST-läkare

Feysal Reerabdullah

specialistläkare

Henrik Johnard

överläkare

Ida Franzén

ST-läkare

Ioannis Karikis

överläkare

Jesper Johansson

överläkare

Jill Adelbäck

ST-läkare

Jonas Magnusson

överläkare

Jonas Olsson Wållgren

ST-läkare

Jonas Sobéus

överläkare

Magnus Gottlander

överläkare

Meysam Parshan

ST-läkare

Neda Nowzari

ST-läkare

Olle Månsson

överläkare

Sadesh Balasingam

ST-läkare

Sinan Abdulla

specialistläkare

Sofia Lindqvist Bueneman

ST-läkare

Susanne Badman

överläkare

Sven Stener

överläkare

Thomas Berglund

överläkare

Tina Zorko

ST-läkare

Urban Hedlundh

överläkare

Ylva Richert

ST-läkare