Hunnebohemmet i Hunnebostrand.
Hunnebohemmet i Hunnebostrand. Bild: Ingvar Spetsmark

Pengarna är inte viktigast när det gäller våra äldre

Liberalerna är i grunden positiva till en ombyggnation av Hunnebohemmet. De nuvarande planerna för Hunnebohemmet är att bygga om innan man bygger nytt.

ANNONS

I tidigare utredningar har man beräknat att en flytt till baracker för de äldsta och sköraste skulle kosta 8–10 miljoner. Pengarna är i sammanhanget viktiga, men inte viktigast. För de äldre innebär det två flyttar och det är en för mycket för de gamla. Vi vet inte heller i dagsläget hur lång tid ombyggnationen tar.

Bygger vi till först behöver de bara flytta en gång.

LÄS MER:Ska utreda utbyggnad av Hunnebohemmet igen

På senaste kommunstyrelsemötet 14 april lyssnade politikerkollegorna på Liberalernas argument delvis, beslutet blev att återremittera ärendet för att belysa de ekonomiska konsekvenserna för att bygga om Hunnebohemmet, inklusive evakueringskostnader och driftskostnader, samt en plan för genomförande.

ANNONS

Liberalerna har varit tydliga med att vi vill se en tillbyggnad först, så de gamla inte behöver flytta två gånger. Pensionärsorganisationerna delar Liberalernas syn på i vilken ordning som Hunnebohemmets ny- och ombyggnation bör ske.

Behovet att renovera är stort då bland annat köket är slitet. Detta är inget vi är emot, tvärtom vill vi ha en bra arbetsmiljö för våra anställda, i alla verksamheter.

Michael Sandberg (L)

ordförande

Mikael Sternemar (L)

gruppledare

Anette Thärnström (L)

Håkan Hansson (L)

Gunilla Ohlin (L)

Martin Eklund (L)

Kenny Thärnström (L)

ledamöter

Liberalerna Sotenäs

LÄS MER:Två flyttar är en för mycket för våra äldre